VGN Ledenbijeenkomst

20 januari: Workshop ‘Belangenbehartiging rond de gemeenteraadsverkiezingen’ (heeft plaatsgevonden)

9.30 11.30
Online

Stel u voor dat het nieuwe college van B&W in uw gemeente een werkelijke inclusieve aanpak gaat hanteren, zodat mensen met een beperking of een chronische ziekte gewoon kunnen meedoen in de gemeente waar ze leven! Wilt u hieraan bijdragen nu de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn? Dat kan. Hoe u hierop invloed kunt uitoefenen, ervaart u in de workshop 'Lokale belangenbehartiging rond de gemeenteraadsverkiezingen' op 20 januari. Aanmelden kan nog!

rood potlood kleurt zwart vakje in

De inschrijving is inmiddels gesloten.

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de lokale belangenbehartiging is nog veel te winnen als het gaat om in beeld brengen van mensen met een beperking en de knelpunten rondom  thema's als toegankelijkheid, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De aanloop naar deze verkiezingen is dé periode om hier aandacht voor te vragen bij gemeenten. Maar hoe breng je het beste je boodschap over en maak je gebruik van de kansen die er liggen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de interactieve online workshop over lokale belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen die de VGN op donderdag 20 januari voor haar leden organiseert.

De workshop wordt verzorgd door Myrthe Kusse van Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA). Venita Dada-Anthonij zal over haar ervaringen vertellen als campagne-expert en aspirant-gemeenteraadslid. 

Opzet 

De komende maanden staan in het teken van de lokale verkiezingscampagnes. De verkiezingsprogramma's en de kandidaats-raadsleden worden gepresenteerd. De lokale campagne start volop in januari 2022. Goede voorbereiding vraagt om een goede boodschap en timing, maar ook proactief schakelen met de middelen die je hebt. Hoe ga je als zorgaanbieder om met de vele gemeenten waar je mee te maken hebt in de lobby?  Hoe maak je je achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media?

Tijdens de workshop behandelen we de verschillende fasen tot aan de verkiezingen, delen we goede voorbeelden en geven we tools hoe je invloed kan uitoefenen. Er is natuurlijk ook ruimte voor individuele vragen en het delen van ervaringen uit onze sector.

Wanneer? 

Deze online workshop vindt plaats op donderdag 20 januari  2021. We beginnen om 9.30 uur en ronden om 11.30 uur af. De workshop wordt gegeven via Zoom; van te voren ontvang je van ons een link om deel te nemen.

Voor wie?

De werksessie is interessant voor bestuurders, directeuren, managers en beleids- en communicatieadviseurs die zich op strategisch niveau bezighouden met het sociaal domein.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: