VGN Ledenbijeenkomst

Online workshop ‘Lokale belangenbehartiging rond de gemeenteraadsverkiezingen’

9.30
12.30
Online

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de lokale belangenbehartiging is nog veel te winnen als het gaat om in beeld brengen van mensen met een beperking en de knelpunten rondom thema's als toegankelijkheid, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De aanloop naar deze verkiezingen is dé periode om hier aandacht voor te vragen bij gemeenten. Maar hoe breng je het beste je boodschap over en maak je gebruik van de kansen die er liggen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de interactieve online workshop over lokale belangenbehartiging die de VGN op donderdag 20 januari voor haar leden organiseert.

rood potlood kleurt zwart vakje in

Opzet 

De komende maanden staan in het teken van de lokale verkiezingscampagnes. De verkiezingsprogramma en de kandidaats-raadsleden worden gepresenteerd. De lokale campagne start volop in januari 2022, maar om dan goed voorbereid te zijn, moet je nu al in actie komen. Goede voorbereiding vraagt om een goede boodschap en timing, maar ook proactief schakelen met de middelen die je hebt. Hoe ga je als zorgaanbieder om met de vele gemeenten waar je mee te maken hebt in de lobby?  Hoe maak je je achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media?

Tijdens de workshop behandelen we de verschillende fasen tot aan de verkiezingen, delen we goede voorbeelden en geven we tools hoe je invloed kan uitoefenen. Er is natuurlijk ook ruimte voor individuele vragen en het delen van ervaringen uit onze sector.

De workshop wordt verzorgd door Myrthe Kusse van Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA). Venita Dada-Anthonij zal over haar ervaringen vertellen als campagne-expert en aspirant-gemeenteraadslid. 

Wanneer? 

Deze online workshop vindt plaats op donderdag 2 december 2021. We beginnen om 9.30 uur en ronden om 11.30 uur af. De workshop wordt gegeven via Zoom; van te voren ontvang je van ons een link om deel te nemen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. We waarderen het als je de vragen in wilt vullen. 

Voor wie?

De werksessie is interessant voor bestuurders, directeuren, managers en beleids- en communicatieadviseurs die zich op strategisch niveau bezighouden met het sociaal domein.

Benieuwd naar je persoonlijke lobbystijl? Doe de test op https://www.wkpa.nl/lobbystijl/

Inschrijfformulier Bijeenkomst lokale belangenbehartiging

Doet jouw organisatie al iets richting de verkiezingen (verkiezingsdebat, begrijpelijke informatie, zichtbaarheid, toegankelijk stemmen, etc.)?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: