Ledenbijeenkomst

Bestuurdersbijeenkomst verbreding thema Duurzaamheid (heeft plaatsgevonden)

13.00 14.00
Online

Het dossier ‘duurzaamheid’ heeft zich bij de VGN in de afgelopen jaren ontwikkeld vanuit het dossier ‘vastgoed’ (met name de klimaatdoelstellingen en de CO2-reductie). Er wordt steeds breder gekeken wat duurzaamheid betekent. Ook vanuit het thema ‘gezondheid’ komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. We zien vanuit de VGN dat duurzaamheid breder is dan energiebesparing. Het raakt heel onze leefstijl, zoals voeding, leefomgeving, vergroening, afvalverwerking en mobiliteit. Deze zienswijze is in zekere zin een cultuuromslag en dat vraagt bestuurlijk ‘aansturen’ en inspireren van medewerkers én cliënten. Het VGN-bestuur wil deze aanpak verder uitwerken, waarbij we uw inbreng en ideeën graag horen/meenemen.

Graag gaan we met bestuurders in gesprek over gezonde duurzaamheid. We organiseren hiervoor twee online sessies: op 28 februari van 13.00 – 14.00 uur en op 10 maart van 9.00 – 10.00 uur.

Wilt u deelnemen aan een van de gesprekken? Meld u dan via de directiemail ontvangen link.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: