VGN en SBB Webinar

Webinar Mogelijkheden van mbo-certificaten in de zorg

10:00
11.30
Online

Gezien de snelle ontwikkelingen van de mbo-certificaten en de vragen die hierover zijn vanuit zorgorganisaties, organiseren VGN en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een webinar over de mogelijkheden van de mbo-certificaten in de zorg.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen zoals: Wat kan er al met mbo-certificaten? Welke waarde heeft een mbo-certificaat? Wie kunnen er gebruik van maken? Hoe verhoudt een certificaat zich tot een diploma? 

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst ontvangen we graag uw reactie op onderstaande vragen:

Wat weerhoudt u, op dit moment, om flexibel op te leiden met mbo certificaten? en Welke wensen heeft u voor het adequaat bij- en nascholen van de zorgprofessionals in uw organisatie op mbo-niveau?

Uw reacties kunt u achterlaten op onderstaand inschrijfformulier! Aanmelden voor dit webinar kan eveneens hieronder. In januari volgt meer informatie en het programma.

Mogelijkheden van mbo-certificaten in de zorg

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.

Deze pagina is een onderdeel van: