Het Landelijk Kenniscentrum LVB, VOBC en De Borg Themadag

Themabijeenkomst LVB in perspectief: Onvoorwaardelijke nabijheid én risicogestuurd en beveiligd – hoe breng je dit samen? (heeft plaatsgevonden)

13:00 17:00
Mauritskazerne in Ede

Het Landelijk Kenniscentrum LVB organiseert samen met de VOBC en De Borg drie themabijeenkomsten 'LVB in perspectief'. Begeleiders en behandelaren van zorgorganisaties worden geregeld geconfronteerd met onvoorspelbaar, gevaarlijk en risicovol gedrag van hun cliënten met een licht verstandelijke beperking. In drie afzonderlijk te volgen bijeenkomsten staan verschillende aspecten van dit gedrag centraal, en hoe je hier als professional mee om kunt gaan.

logo Landelijk Kenniscentrum LVB

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 17 maart. Het thema is die dag: Onvoorwaardelijke nabijheid én risicogestuurd & beveiligd – hoe breng je dit samen?

Spanningsveld

Begeleiders en behandelaren binnen OBC’s, instellingen van De Borg en vergelijkbare zorgorganisaties worden geregeld geconfronteerd met onvoorspelbaar, gevaarlijk en risicovol gedrag van hun cliënten met een LVB. Vaak ervaren zij dan handelingsverlegenheid om zowel een veilige situatie te creëren als cliëntgerichte en onvoorwaardelijke behandeling te kunnen bieden. Deze themamiddag zet dit spanningsveld centraal, belicht het vanuit verschillende perspectieven en biedt meer handelingsperspectief. Herken je het spanningsveld, meld je dan aan om deze bijeenkomst bij te wonen! 

Programma

Dagvoorzitter is Xavier Moonen, Bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector Zuyd Hogeschool en beleidsadviseur Koraal. Met een bijdrage van:

  • Katharina Visser (Amsterdam UMC/De Banjaard) over Geweldloos Verzet in residentiele instellingen voor jeugdigen met een LVB.
  • Annemarie van Vonderen (Pluryn) over Emotieregulatie in relatie tot probleemgedrag vanuit casuïstiek
  • Nicole Kennedy (De Beele/Pluryn) over de Inzet van terreinbeschermende factoren om jongeren met een LVB en complexe co-morbide problematiek te laten groeien en perspectief te bieden.

Naast presentaties zijn er vijf casusbesprekingen met onder andere:

  • Nicole Kennedy (Pluryn) Kunnen we gesloten plaatsing voorkomen, ook als het de enige optie lijkt?
  • Harriët Koppelman (OBC Ambiq) Waar ligt binnen hulpverlening de grens tussen veiligheid en verwaarlozing?
  • Jacqueline Roos (Ipse de Bruggen) over de invloed van de fysieke leefomgeving op o.a. gedrag

Kosten voor deelname zijn:

  • Niet-deelnemende instelling €150,00
  • Deelnemende instelling* €90,00
  • Student €40,00

Meer informatie

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst op 17 maart. Ook vindt u daar meer informatie over het programma en extra informatie over de lezingen en de locatie. Deze themabijeenkomst is interessant voor: begeleiders, behandelaren, managers en kwaliteits- en beleidsmedewerkers van instellingen in de gespecialiseerde LVB (jeugd)zorg, (jeugd)GGZ en justitiële (jeugd)inrichtingen.

Redactie VGN