Vanboeijen, Cosis en Alliade

Webinar: Vernieuwing in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking (heeft plaatsgevonden)

15:30 17:00
Online

Hoe speel je als organisatie goed in op de ouder wordende cliënt? Hoe kun je het slimmer organiseren zodat de zorg toegankelijk, op tijd en dichtbij blijft? Niet meer maar ook niet minder dan nodig zorg verlenen? Vanboeijen, Cosis en Alliade vertellen graag hun verhaal en gaan met u in gesprek.

Vanboeijen introduceert de kwaliteitsverpleegkundige dichtbij de cliënt. Zowel Alliade als Cosis gaan de rol van regieverpleegkundige invoeren. Wat is de achtergrond en de context van elk van deze innovaties? Hoe hebben deze organisaties dit opgepakt? Wat zijn hun tops en tips? Het zorgkantoor gaat in op de stimulerings-maatregelingen die ingezet worden om te innoveren.

Voor wie is het webinar bedoeld?

Het webinar is bedoeld voor managers, organisatieadviseurs en bestuurders van VG zorgaanbieders die zich bezig houden met verbetering van zorg.

Aanmelden

U kunt zich onder vermelding van uw naam, functie en zorgorganisatie aanmelden via secretariaatrvb@vanboeijen.nl.