Online bijeenkomst

Brainstorm op 11 april: Hoe behouden we zij-instromers? (heeft plaatsgevonden)

10:00 uur 11:30 uur
Digitaal

Het arbeidsmarkt tekort is zo hoog, dat we dit onmogelijk enkel met schoolverlaters kunnen opvangen. We hebben zij-instromers nodig om de achterdeur dicht te doen en doorstroom te kunnen faciliteren. Maar we merken dat zij-instromers soms snel de sector weer verlaten.

De VGN is op zoek naar 'succes' factoren om zij-instromers te behouden voor de sector en organisaties.

Medewerkerstafel arbeidsmarkt

Wat gaat we doen?

Graag gaan we digitaal in gesprek over de onderstaande vragen

  • Welke factoren maken dat medewerkers de sector snel verlaten?
  • Wat gaat goed?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen om deze uitval tegen te gaan?
  • Hoe zorg je voor goede begeleiding van de zij-instromers?
  • Hoe kunnen we elkaar versterken?

Voorbereiding

Ter voorbereiding zijn we benieuwd naar het percentage zij-instromers die in jouw organisatie zijn uitgestroomd binnen 3, 6 of 12 maanden. Dit mag om een schatting gaan als de exacte cijfers bij jou niet bekend zijn. Daarnaast zijn we nieuwsgierig naar de meest genoemde redenen voor vertrek. Door middel van jullie input hebben wij vóór de bijeenkomst een globaal beeld van de omvang van de uitstroom van zij-instromers binnen jullie organisaties. De vragen kunnen in het aanmeldformulier worden beantwoord.

Aanmelden

De aanmelding is gesloten. Mocht u zich toch nog willen aanmelden, stuur dan een mail naar secretariaat@vgn.nl.