Het Koraal Symposium

Het Koraal organiseert symposium ‘Samen werkt!’ (heeft plaatsgevonden)

9.30 17.00
PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR te Rosmalen

Als een kind met meervoudige en complexe problemen zorg nodig heeft, is samenwerking belangrijk. De Koraal locaties De Hondsberg en De La Salle staan daarbij niet op zichzelf. Vaak leveren wij maar een onderdeel van de zorg en is onze inzet van tijdelijke aard. Samenwerking met het gezin, verwijzers, jeugdprofessionals en andere zorgaanbieders is dus essentieel om de hulp te doen slagen en te borgen voor de toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdigen en hun gezinnen weer in hun kracht komen!

Wanneer:  

Donderdag 21 april

Tijdstip:

Van 9.30 tot 17.00 uur

Locatie:

PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen

Voor wie:

Voor professionals in de (jeugd)zorg en onderwijs

Accreditatie:   

Wordt aangevraagd bij: NVRG, NIP: K&J/NVO:OG, VEN, FGzPt

Kosten:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden:

U kunt zich hier aanmelden

Vragen:

Kijk op www.koraal.nl of neem contact op met info@m2support.nl

 

Inhoud

Het liéfst Thuis: dat is wat Koraal beoogt als ze specialistische jeugdhulp biedt aan kinderen en jongeren met een cognitieve en/of adaptieve beperking. De behandeling wordt anders vormgeven, gebaseerd op de nieuwste inzichten en werkzame factoren, waarbij Koraal uitgaat van Trauma Informed Care (TIC).

Dit is een inhoudelijke pijler onder de koers die Koraal wil realiseren. Hierbij houden we rekening met de impact van ingrijpende jeugdervaringen, de gevolgen van toxische en langdurige stress, het belang van de ouders, familie en persoonlijk netwerk. Dit vraagt een specialistische aanpak voor kinderen en jongeren die door hun ervaringen en de ontstane problemen aangewezen zijn op specialistische jeugdhulp. 

Na de presentatie van Jessica Vervoort over TIC, geven Roel Kooijmans en Veronique van Hedel een lezing over hoe je evidenced based behandeling toe kunt passen in de praktijk bij LVB kinderen en jongeren.

In de middag kunt u kiezen uit verschillende inspirerende en energieke workshops over de behandeling van de kinderen en jongeren en het gezin:

  • Sensorische informatieverwerking; het belang van een goede prikkelbalans.
  • Systeemtherapeutische werkvormen in de samenwerking met multigestresseerde gezinnen
  • Samen Thuis
  • Deeltijdbehandeling: een samenwerking tussen Koraal en Amarant
  • Beweging als houvast

Bekijk hier het volledige programma.