Webinar

Stand van zaken voorgenomen overheveling behandeling naar de Zvw (heeft plaatsgevonden)

10.00 11.00
Online

Het kabinet heeft in het coalitie akkoord aangegeven dat behandeling voor Wlz-cliënten wordt overgeheveld naar de Zvw. Inmiddels is bekend dat dit voornemen betrekking heeft op alle vormen van behandeling, met uitzondering van tandheelkunde. Dit heeft grote consequenties voor organisaties en cliënten in de gehandicaptenzorg en geeft dan ook veel onrust en zorg in de sector.

Graag praten we u in deze online-sessie bij over de stand van zaken rond dit voornemen en de acties die de VGN onderneemt. Daarnaast gaan wij graag in op uw vragen.

wlz

Dit webinar is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van leden van de VGN. Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten. 

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: