Ledenbijeenkomst

Bijeenkomst het 'KDC-landschap' in 2022

9:30
11:30
Online bijeenkomst

Op dinsdag 14 juni organiseert de VGN een (online) bestuurlijke bijeenkomst rond de ontwikkelingen en de positionering van de Kinderdienstencentra (KDC’s) in het zorglandschap jeugd.

In 2019 is het  ‘KDC-landschap’ in beeld gebracht. We zijn inmiddels drie jaar verder en in april van dit jaar heeft de VGN een vervolgmeting gedaan om de ontwikkelingen en vraagstukken die leven binnen de Kinderdienstencentra  in beeld te brengen. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 14 juni delen we de uitkomsten van de enquête en gaan we hier graag over in gesprek. 

Aanmelden
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en/of directeuren van organisaties met een of meerdere kinderdienstencentra in hun organisatie. U kunt tot en met 8 juni aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaand aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u ongeveer een week voor de bijeenkomst de bevestiging, meer informatie en de link voor de bijeenkomst. 

Bestuurdersbijeenkomst KDC's

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.