VGN Ledenbijeenkomst

Bijeenkomst: Regionale samenwerking en zij-instroom

12:00
16:30
The Colour Kitchen
Prinses Christinalaan 1
Utrecht

Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is de noodzaak om medewerkers in de Gehandicaptensector te behouden van essentieel belang. Bovendien is het arbeidsmarkt tekort zo hoog, dat we dit onmogelijk enkel met schoolverlaters kunnen opvangen. We hebben zij-instromers nodig om de achterdeur dicht te doen en doorstroom te kunnen faciliteren. We merken echter dat zij-instromers de sector soms weer snel verlaten.

samenwerken

Op 11 april 2021 hebben we in een online brainstrom nagedacht over het behoudt van zij-instromers. Tijdens de brainstorm zijn veel interessante inzichten uitgewisseld. De beschikbare tijd vloog voorbij en gezamenlijk concludeerden we dat het waardevol is om de onderwerpen regionale samenwerking en zij-instromers verder uit te diepen in een nieuwe bijeenkomst.

Daarom organiseert de VGN op 16 juni deze bijeenkomst.

Wat kun je verwachten?

  • Inloop met lunch en tijd om te netwerken

  • Festival programmering met diverse korte workshops en tijd voor discussie

Het definitieve programma en de inhoud van de workshops worden binnenkort gedeeld.

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 8 juni aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen.

Aanmeldformulier regionale samenwerking en zij-instroom

Lunch je mee?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.