Platform EMG en VGN

Bijeenkomst visie 2030 voor het leven en de zorg van mensen met (Z)EVMB (heeft plaatsgevonden)

09:30 uur 12.00 uur
online - via zoom

De visie 2030 is ontwikkeld in een intensief proces met leden van de VGN, cliënten, naasten en maatschappelijke partners. In de visie staat beschreven wat de sector belangrijk vindt richting de toekomst: een Nederland waarin mensen met een beperking vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze maatschappij. Welke urgentie en uitdagingen de sector voor de toekomst ziet en hoe wij vanuit de gehandicaptenzorg een bijdrage willen leveren aan (een gezamenlijke zoektocht naar) oplossingen en nieuwe antwoorden.
Vanuit het Kennisplatform EMG zoeken we wat deze visie betekent voor mensen met (Z)EVMB en alle mensen daaromheen. We zoeken naar inspiratie en goede voorbeelden. We nodigen jullie heel graag uit om hierover mee te denken.

VGN logo visie

Tijdens deze bijeenkomst ga je op een creatieve en interactieve manier (verder) kennismaken met het verhaal van Visie 2030. En om concreet aan de slag te gaan met het gedachtegoed uit de visie en de vertaling te maken naar mensen met (Z)EVMB en de context die daarvoor nodig is. Vragen waar we graag over in dialoog gaan zijn: 

  • Hoe luister jij naar deze visie? 
  • Wat betekent een betekenisvol leven en meedoen in deze context? 
  • Welke vraagstukken spelen? Waar zitten knelpunten en waar liggen kansen? 
  • Welke goede voorbeelden kennen jullie en mogen meer zichtbaar worden? 

Programma

Het programma duurt 2,5 uur en is opgedeeld in drie blokken: 

  1. Presentatie van Visie 2030 
  2. De visie door ogen van ervaringsdeskundigen 
  3. In gesprek over de visie in breakoutrooms 

Van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze bijeenkomst. En ook om deze uitnodiging te verspreiden onder collega’s, ouders/ verwanten, onderzoekers of andere mensen die hier graag over meedenken. 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij het secretariaat van het Kennisplatform EMG secretariaat@platformemg.nl. Na aanmelding ontvang je de link naar de bijeenkomst. 

Vragen of suggesties vooraf? Neem contact op met Sjors de Ruiter van de VGN (sderuiter@vgn.nl) of met Corintha Wijnhorst (c.wijnhorst@platformEMG). 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: