Symposium

Conferentie Samen zijn we niet alleen

13:00
17:00
Colour Kitchen Utrecht

Onderzoek en ervaringsverhalen laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking veel vaker eenzaam zijn dan kinderen en volwassenen zonder beperking. Wat kunnen we aan dit urgente probleem doen?

banner bijeenkomst eenzaamheid tekst Samen zijn we niet alleen

Die vraag staat centraal op een invitational conference op 21 juni in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst delen de aanwezigen wat uit ervaring en onderzoek bekend is over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking. Daarna volgt een gesprek over oplossingsrichtingen en wat dat vraagt van beleid, onderzoek en uitvoering.

Dagvoorzitter is voormalig nieuwslezer Gijs Wanders. Co-host is Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige en directeur van de LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Organisatie is in handen van Movisie, de LFB, en het Lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam.

Doelgroep

Voor de bijeenkomst zijn, behalve mensen met een beperking en hun naasten, nadrukkelijk ook professionals uitgenodigd: beleidsmedewerkers, buurtwerkers, en vertegenwoordigers van opleidingen en maatschappelijke organisaties.

Aanmelden

Wil jij meedenken over wat nodig is om eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking aan te pakken? Meld je dan aan bij e.leeuwis@movisie.nl. Vermeld in je mail hoe je bij het onderwerp betrokken bent: vanuit beleid, onderzoek of uitvoering, of als ervaringsdeskundige of naaste.

Op de bijeenkomst is ruimte voor 70 mensen.