LAB 2030 #3 – Kansen creëren in de buurt

10:00
12:00
Theater Aan de Slinger, Houten

Is eenzaamheid bij mensen met een zorgvraag een item binnen jouw organisatie? Houden thema’s als verbinding creëren in de buurt en het (verder) ontwikkelen van sociale netwerken en gemeenschappen jouw organisatie ook bezig? Ben je benieuwd hoe jouw organisatie (meer) mogelijkheden kan zien in urgente uitdagingen zoals de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt?

Buurtcirkel Pameijer

Veel oplossingsrichtingen voor bovenstaande vragen liggen in de buurt. En dichterbij dan je in eerste instantie soms denkt. In lijn met het gedachtegoed van Visie 2030. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen in de buurt van van jouw zorgorganisatie en cliënten elkaar vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid zien, kennen en zelfs versterken? Welke vormen zijn daarin mogelijk en welke kansen kun jij creëren? 

Inspiratie kick-off 

We gaan er graag met je over in gesprek tijdens de inspiratie kick-off ‘Kansen creëren in de buurt’ in de derde editie VGN’s nieuwe initiatief Lab 2030! Tijdens deze bijeenkomst krijg jij: 

 • Een uniek inkijkje in goede voorbeelden die al kansen benutten in de buurt. 

 • De mogelijkheid om vragen te stellen en jouw ervaringen te delen om zo samen met een panel van experts en ervaringsdeskundigen lessen te trekken en werkzame principes te ontrafelen. 

 • Kennis over kansen creëren in de buurt die je gelijk kunt toepassen in jouw organisatiepraktijk. 

In de komende periode zullen we meer onderdelen van het programma bekend maken.

Voor wie? 

Iedereen die bezig is of wil zijn met kansen creëren in de buurt. In eerste instantie richten we ons op zorgorganisaties (VGN-leden). Maar dit vraagstuk kent veel samenwerkingspartners en perspectieven. Daarom zijn ook, andere relevante partijen of (buurt)initiatieven meer dan welkom bij deze kick-off! Voel je vrij om mensen in je omgeving te attenderen op deze uitnodiging.  

Waar en wanneer? 

De bijeenkomst is op dinsdag 21 juni van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 09.30 uur is er een inloop en om 12.00 uur kun je, onder het genot van een verzorgde lunch, collega’s uit andere organisaties ontmoeten. We hebben een beperkt aantal fysieke plekken beschikbaar. Dus wees er snel bij! En anders is er nog de mogelijkheid om online deel te nemen maar bij live deelname is er meer uit de bijeenkomst te halen. Het Lab vindt plaats in theater Aan de Slinger in Houten.

Beperkt aantal fysieke plekken

Reserveer jouw plek via onderstaand aanmeldformulier! Wees er snel bij. Want vol = vol.

Vragen? 

Heb je vragen, neem dan contact op Sjors de Ruiter (sderuiter@vgn.nl / 0641108409) of Gera van der Woude (gvanderwoude@vgn.nl / 0613214635). Ze gaan graag met je in gesprek!

Over het LAB 2030

Wat houdt het LAB 2030 precies in?

Lab 2030 speelt in op een aantal ontwikkelingen:

 • Urgente vraagstukken – zoals eenzaamheid en behoefte aan netwerk en verbinding - hebben (grote) gevolgen bij zorgorganisaties (VGN-leden) 

 • De lange termijn Visie 2030 biedt oplossingsrichtingen – ook in relatie tot afspraken met samenwerkingspartners zoals Zorgverzekeraars Nederland  

 • Veel zorgaanbieders vinden nog zelf het wiel uit 

 • Vaak met innovatieve en impactvolle oplossingen tot gevolg 

 • De behoefte bij zorgaanbieders om (nog meer) van en met elkaar te leren in de sector is groot 

 • Groot is ook de urgentie om sámen meer nieuwe oplossingen te ontwikkelen 

Lab 2030 is een experimenteerplek:

 • Waar we kennis over bewezen oplossingen rond thema’s van Visie 2030 toegankelijk maken voor de hele sector en daarbuiten 

 • Waar zorgaanbieders onderling en andere relevante partijen en ondernemingen uitwisselen, van en met elkaar leren en elkaar versterken  

 • Waar leden met elkaar nieuwe kennis en oplossingen ontwikkelen en toepassen in hun eigen praktijk 

Met drie opeenvolgende onderdelen:

 1. Centrale inspiratie kick-off om het thema met praktijkvoorbeelden vanuit verschillende perspectieven uit te lichten en daarover in gesprek te gaan. Om niet alleen te inspireren en spreken over het onderwerp maar om ook concreet aan de slag gaan met de uitwerking

 2. Verdiepende sessies om samen te werken aan nieuwe oplossingen in twee smaken: experimenteertraject met drie bijeenkomsten (en eigen vraagstukken inbrengen) en losse themasessies 

 3. Centrale meet-up om geleerde lessen te delen en te ontmoeten 

Aanmeldformulier LAB 2030 Kansen creëren in de buurt

Bent u fysiek (beperkt aantal plaatsen beschikbaar) of digitaal aanwezig?
Indien u fysiek bij het LAB 2030 aanwezig bent, luncht u mee?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: