Divosa, Simpel Switchen

Meedoen op de best passende werkplek: van beschut werk naar dagbesteding (heeft plaatsgevonden)

10.30 13.30
Zutphen

Wil jij het in jouw gemeente of uitvoeringsorganisatie mensen makkelijker maken om vanuit (beschut) werk naar dagbesteding te gaan als dat op dat moment het beste bij diegene past? Tijdens dit Inspiratielab on Tour van Simpel Switchen onderzoeken we de drempels en laten we ons inspireren door de werkprocessen van de gemeente Amsterdam en Zutphen. Deze bijeenkomst in onderdeel van het programma Simple Switchen.

Wanneer iemand niet vitaal genoeg meer is voor de sociale werkvoorziening (Wsw) zijn er nu maar twee opties: een herindicatie voor de sociale werkvoorziening of een volledige afkeuring naar de Wet arbeidsongeschikt na ziekte (WIA). Het UWV beoordeelt de herindicatie Wsw. Als dit niet past, kan een WIA-uitkering alleen worden toegekend bij verslechtering wegens ziekte of gebrek. Bij veel mensen is dit niet het geval; zij hebben bijvoorbeeld een lager werktempo of meer begeleiding nodig. Na herindicatie Wsw zijn inwoners aangewezen op de bijstand en missen ze vaak financiële stabiliteit en hun opgebouwde sociale netwerk. Dit belemmert hen om mee te kunnen doen op de voor hen best passende plek.

Aanpak gemeente Zutphen en Amsterdam

De gemeente Zutphen ontwikkelde een werkproces voor inwoners die (deels) willen of moeten terugstromen van beschut werk naar Wmo. De gemeente Amsterdam heeft dit proces ook in een project verkend. Tijdens dit IOT presenteren de gemeenten de opzet, succesfactoren en uitdagingen in hun aanpak. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met de kansen en knelpunten bij de switch vanuit Wsw naar Wmo. Om welke wet- en regelgeving gaat het en hoe pas je dit toe? Wat is er in beleid en de uitvoering voor nodig om mensen op een prettige manier aan de slag te laten gaan op een nieuwe of aangepaste (werk)plek?

Deelnemen

Ben jij beleidsadviseur Wmo en Particpiatiewet, zorgaanbieder of een professional die vanuit Wmo, participatie, (beschut) werk, zorg en namens UWV mensen begeleidt naar de best passende plek en ken jij het proces rondom de terugstroom van beschut werk naar dagbesteding in jouw organisatie door en door? Wil en kun je actief aan de slag om dit proces in jouw organisatie te verbeteren? Meld je dan hier aan voor deze bijeenkomst. We adviseren deelnemers van gemeenten om zich samen met de arbeidsdeskundige van het UWV aan te melden. Twijfel je over je deelname? Neem dan gerust contact met ons op.

Simpel Switchen Inspiratielabs on Tour 2022

Iedereen heeft recht op een passende werkplek. Simpel Switchen wil de drempels om op een passende plek aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. In 2022 richt het project zich specifiek op het verbinden van zorg (WMO) en participatie (P-wet). Samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties verkennen we de ervaren drempels en delen we kennis en oplossingen in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Tijdens een Inspiratielab on Tour staat de aanpak van een voorbeeldgemeente centraal. Deelnemers gaan ook actief aan de slag met mogelijkheden binnen hun eigen organisatie.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: