Het Nivel, UMC Utrecht en Radboudumc Symposium

Mensen in een kwetsbare positie tijdens coronapandemie. Wat hebben we geleerd en hoe nu verder?

15.30
17.00
Online

Wat maakt mensen kwetsbaar tijdens de COVID-19 pandemie? Waar liepen mensen in een kwetsbare positie tegen aan en wat had hen kunnen helpen tijdens de pandemie? Ben je benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Het Nivel, UMC Utrecht en Radboudumc hebben de afgelopen twee jaar, binnen het COVID-19 onderzoeksprogramma van ZonMw, onafhankelijk van elkaar, onderzoek gedaan. Op 23 juni presenteren zij hun resultaten tijdens een online symposium.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Uit alle drie de onderzoeken komt naar voren dat mensen soms een zware klap hebben gehad. Met de juiste ondersteuning had dit (deels) voorkomen kunnen worden. In alle drie de studies zijn aanbevelingen gedaan die in elkaars verlengde liggen.

Programma
 

15:30 uur - Korte presentaties met resultaten en aanbevelingen van de drie verschillende onderzoeken:

• Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking? Het Nivel heeft dit in beeld gebracht. Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning

• Welke groepen zijn kwetsbaar? En hoe is het gegaan met mensen die psychische zorg ontvingen? Het UMC Utrecht geeft antwoord. Naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de bestrijdingsmaatregelen 

• Wat was de impact op de (mentale) gezondheid van mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden? Het Radboudumc heeft het onderzocht. De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

• De rode draad: Wat hebben we overkoepelend geleerd? Tot welke gezamenlijke aanbevelingen leidt dit?

16:10 uur - Korte pauze

16:15 uur - Zorgprofessionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen gaan met elkaar in gesprek over de aanbevelingen. Wat vinden zij ervan? Heeft dit een toegevoegde waarde in de praktijk? Wat is ervoor nodig om deze aanpassingen in de praktijk te kunnen gebruiken? Deelnemers kunnen ook vragen stellen tijdens het gesprek.

16:55 uur - Afsluiting

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium kan via deze link.

Deze pagina is een onderdeel van: