Online bijeenkomst

Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Hoe kun je cliënten, verwanten en medewerkers betrekken?

10.00
11.00
Digitaal

In 2022 bepalen zorgaanbieders - in overleg met cliëntenraad en het zorgkantoor- hun startpositie bij elk van de vijf kanslijnen. Dit is afgesproken in het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, dat de VGN met ZN heeft afgesloten. Maar hoe pak je dat aan? In deze bijeenkomst willen we leden inspireren om hier binnen hun organisatie mee aan de slag te gaan.

Inspirerende voorbeelden delen

In het landelijk akkoord zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke thema's (kanslijnen) waar zorgaanbieders en zorgkantoren de komende jaren afspraken over gaan maken. Daarbij is een eerste stap om binnen je organisatie het gesprek aan te gaan. Hoe kun je dit aanpakken en hoe kun je draagvlak creëren bij cliënten, verwanten en medewerkers?

In de bijeenkomst laten we je onder andere kennis maken met een inspirerende aanpak die bij Sherpa wordt gevolgd. Daarnaast vertelt een voorzitter van een centrale cliëntenraad over wat zij hierbij belangrijk vindt en hoe dat binnen haar organisatie wordt opgepakt. Uiteraard is er ruimte voor vragen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor strategisch adviseurs, secretarissen RvB en andere medewerkers die betrokken zijn bij de (organisatie van de) uitwerking van de kanslijnen en met name bij het betrekken van cliënten(raden) hierbij.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaand formulier.

 

Inschrijfformulier transitieakkoord - betrekken van clienten, verwanten en medewerkers

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: