VGN Online bijeenkomst

Inspiratiesessie vakantieprogrammering en lessen voor de toekomst

13:00 uur
14:00 uur
Digitaal

In de vakantieperioden is al jaren sprake van onderbezetting. Maar met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, leggen de vakantieperioden de uitdagingen van de toekomst bloot. Op 6 juli organiseert de VGN daarom een inspiratiesessie waarin enkele praktische voorbeelden gedeeld worden en ingegaan wordt op de lessen die hieruit geleerd kunnen worden in de toekomst.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, HR-functionarissen en betrokken beleidsadviseurs.

mensen zitten om een tafel met een wolk erop

Programma

  • Opening/welkom
  • Korte presentatie van Amarant. Amarant kiest ervoor om gedurende een paar, vooraf gestelde weken enkele activiteiten niet te doen. Dit kan per team verschillen.
  • Korte presentatie Lunetzorg. Lunetzorg biedt in de zomermaanden 7 dagen per week activiteitenprogramma’s aan op de woonparken. Zorgprofessionals dagbesteding en wonen werken intensief samen met als doel de woningen te ontlasten, ook in de weekenden. Daarnaast worden hiervoor een aantal aanvullende maatregelen genomen welke besproken zullen worden.
  • Korte presentatie VGN over: anders organiseren van zorg, en de lessen die we kunnen leren van de vakantieperioden ten aanzien van de toekomst.
  • Tijd voor vragen/discussie

Aanmelden

De aanmeldtermijn is inmiddels verlopen.