ActiZ en VGN

Webinar: Werk mee aan de IT 4: De veranderende ICT organisatie

15.30
16.30
Online

Wat is het ideaalbeeld van een IT-afdeling binnen een zorgorganisatie en bereiken we dat beeld al? Wat zijn de actuele thema’s waarvan ondersteld wordt dat deze binnen de afdeling geregeld worden? En is dat mogelijk? Kortom, vraagt de ICT organisatie in de zorg om een verandering?

vinger wijst naar glas met patronen erop

Bij deze vragen staan we uitgebreid stil tijdens het webinar. Daarnaast kijken we naar de rol van ICT binnen toekomstbestendige zorg. Maar ook naar cliëntgerichte zorg, innovatie en de verwachte trends. Hans Neijzen, informatiemanager bij Sherpa, neemt je mee in deze onderwerpen.

Aanmelden

Let op, dit webinar is alleen voor leden van ActiZ en de VGN. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier Werk mee aan de IT

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: