Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Netwerkbijeenkomst

Omgaan met mensen met (maatschappelijk) probleemgedag (heeft plaatsgevonden)

09:00 13:00
VGN, Oudlaan 4 in Utrecht

Tijdens deze bijeenkomst richten we ons op zorg en ondersteuning voor cliënten met (maatschappelijk) probleemgedrag. Het gaat dan om cliënten met of
zonder forensische titel.

Bewegen bij probleemgedrag. Werk je als zorgprofessional of (team)manager met mensen in de gehandicaptenzorg? En ben je benieuwd welke factoren in jouw organisatie ervoor kunnen zorgen dat situaties rond probleemgedrag vastlopen en hoe daarin beweging te krijgen? Vanessa Olivier-Pijpers deelt haar inzichten over de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg. Dit naar aanleiding van haar actieonderzoek hierover.

Gewoon blijven doen bij cliënten met een zeer complexe zorgvraag. Dat is het uitgangspunt van Pro, een samenwerking tussen Trajectum, ASVZ en Pluryn, het CCE en de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis. Pro wil doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag voorkomen, door onvoorwaardelijkheid te bieden en een zo gewoon mogelijk leven. Suzanne Lokman geeft een inkijkje in de eerste resultaten van haar onderzoek naar Pro.

KFZ Kennisagenda voor forensische cliënten met LVB. Inge Koomen verzorgt een toelichting op de Kennisagenda, waarin een prominente plek wordt gegeven aan het ontwikkelen van meer samenwerking en kennisontwikkeling met het oog op het continue leren en verbeteren van de toenemende complexere zorg voor forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Daarnaast bieden we vanuit de VGN een overzicht in actuele beleidsontwikkelingen.

Medio augustus maken we het definitieve programma bekend en kun je je inschrijven.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: