Divosa, Movisie, SAM Online bijeenkomst

Online leergang Samenwerken tussen de domeinen (heeft plaatsgevonden)

14.00 16.30
online

Wil jij het als zorgprofessional mensen makkelijker maken om een stap van uitkering naar (parttime) werk te zetten? Dan is de speciaal ontwikkelde online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou!
Veel mensen met een beperking die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers)werk, beschut werk of dagbesteding is.

5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals: ga ook aan de slag!

Wat ga je leren? 

Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Dag 1: samenwerken tussen de domeinen 

Je merkt het vaak in je werk: processen en diensten van gemeente, UWV en zorginstellingen raken en overlappen elkaar. Deze bijeenkomst gaat in op de knelpunten, maar vooral op de oplossingen: wanneer en hoe kun je wél samenwerken. En: waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Leer tijdens deze bijeenkomst de praktische toolkits kennen die je direct kunt toepassen. 

Na afloop van de leergang Simpel Switchen

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

Voor wie? 

Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.
 

Data

De onlinebijeenkomsten van de leergang vinden plaats in het najaar van 2022.

Het is ook mogelijk om losse onderdelen uit deze leergang te volgen.
Bekijk hier het hele programma.  

Inschrijven?

Je kun je inschrijven via de website van SAM.

Vragen?

Heb je vragen over de leergang? Deze kun je stellen aan Massiel Smid via hallo@sam.nl.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn