REZISTO Themadag

Themamiddag 'Samen kwaliteit stimu-LEREN!' (heeft plaatsgevonden)

13.00 17.00
Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught

Rezisto organiseert een interactieve themamiddag waarin je meegenomen wordt in hoe het 'KwaliteitsNetwerk InfectiePreventie - Langdurige Zorg' voor jouw organisatie waardevol kan zijn.

Afbeelding Rezisto - KNIP-LZ

KNIP-LZ
Het doel van 'KwaliteitsNetwerk InfectiePreventie - Langdurige Zorg' (KNIP-LZ) is het verzorgen, stimuleren en ondersteunen
van kennisdeling, deskundigheidsbevordering en netwerkvorming.

De veldnorm-audit infectiepreventie is hier een mooi voorbeeld
van. Samen wordt er gekeken naar scholing, persoonlijke hygiëne,
bestuur&beleid, uitbraakmanagement, schoonmaak, protocollen,
MRSA-BRMO en handhygiëne. Met deze audit kun je de kwaliteit
in jullie organisatie nóg verder verbeteren op bovenstaande
thema's door het samen te doen met andere organisaties uit de
sector.

Themamiddag
Tijdens de interactieve themamiddag nemen we je mee in hoe KNIP-LZ voor jouw organisatie waardevol kan zijn.

De themamiddag is voor alle managers/bestuurders, deelnemers en contactpersonen infectiepreventiecommissies, aandachtsvelders infectiepreventie en deskundigen infectiepreventie werkzaam in de langdurige zorg.

Zie bijlage voor de uitnodiging of meld je direct aan

Rezisto 
Rezisto is hét regionaal zorgnetwerk voor antibioticaresistentie voor Noord-Brabant en is opgericht om het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën in Brabant te voorkomen. 

Deze pagina is een onderdeel van: