Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ en VGN

In Vrijheid & Veiligheid: Talkshow over (on)vrijwillige zorg in de ambulante praktijk (heeft plaatsgevonden)

15:30 17:00
Online

Deze talkshow is de afsluiting van het project Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptensector. Zorgprofessionals en deskundigen uit de ambulante praktijk vertellen hoe zij omgaan met (on)vrijwillige zorg en de Wet Zorg en Dwang.

Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Tijdens de talkshow In Vrijheid & Veiligheid hoor je voorbeelden en verschillende zienswijzen op (on)vrijwillige zorg vanuit de ambulante praktijk van de gehandicaptenzorg, bijvoorbeeld in de thuissituatie, het onderwijs, bij zorgboerderijen, kleinschalige zorginstellingen of gezinshuizen. Professionals ondersteunen mensen met een beperking hier om zoveel mogelijk in vrijheid te leven. In de praktijk betekent dit ook dat je samen afwegingen maakt tussen vrijheid, veiligheid én iemands levensgeluk. De Wet zorg en dwang (Wzd) helpt bij deze afwegingen, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. Hoe ga je hiermee om?

In deze talkshow, die live uitgezonden wordt vanuit zorgboerderij Hoog-Broek, gaan verschillende mensen uit de zorg hierover het gesprek aan. Bekijk hier vast een drietal video's over Wzd en (on)vrijwillige zorg, vanuit verschillende perspectieven.

Programma en sprekers

Het gesprek wordt geleid door Marjoleyn Vreugdenhil (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Beppie Janssen (ervaringsdeskundige LFB). Zij gaan in gesprek met:

  • Pien Neve, persoonlijk begeleider en adviseur zorgethiek en -innovatie
  • Annemieke de Kock, eigenaar zorgboerderij Hoog-Broek
  • Angeline Ackermans, beleidsmedewerker Branchevereniging Kleinschalige Zorg
  • Maarten Fischer, directeur Federatie Landbouw en Zorg
  • Daniëlle Immers, beleidsadviseur ‘s Heeren Loo
  • Agnes den Houdijker, arts VG
  • Thijs Melchior, inspecteur Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

Livestream

Je kunt de talkshow digitaal volgen via een livestream. Klik hier om de talkshow online te kijken op 22 september vanaf 15:30 uur

Meer informatie op www.vgn.nl/wzd

Deze talkshow en de video’s die erin voorkomen zijn ontwikkeld voor het project 'Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptensector', van de Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ en VGN in opdracht van het ministerie van VWS. Voor dit project zijn er ook  twee podcasts opgenomen over onvrijwillige zorg op een zorgboerderij en over de geschiedenis van de Wzd. Je vindt ze binnenkort op vgn.nl/wzd.

Meld je via onderstaand formulier aan om na afloop van de talkshow een eenmalige mail te krijgen over dit project.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: