ZonMW Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid

13:15 17.00
Aristo meeting center Utrecht Lunetten

Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst over klimaatadaptatie en gezondheid. De thema’s zijn hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Programma van de bijeenkomst

In deze bijeenkomst brengt ZonMw casussen uit de praktijk en kennis bij elkaar en worden kennisbehoeften gesignaleerd over de thema's hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Per thema worden thematafels gehouden aan de hand van verschillende casussen, ingebracht door vertegenwoordigers van praktijk en beleid.

Voor wie?

Deze netwerkbijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft in klimaatadaptatie en daarmee gezondheid wilt bevorderen. Beleidsmedewerkers van het Rijk, de provincie en de gemeente, onderzoekers van kennisinstellingen en professionals uit de praktijk. Om een gelijke verdeling van deelnemers te krijgen, worden vooral (beleids-)medewerkers van provincies en gemeenten aangemoedigd zich aan te melden.

Aanmelden

Aanmelden kan via mailadres klimaat@zonmw.nl en is mogelijk tot en met begin oktober.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, kijk dan op 'Netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid - ZonMw' of neem dan contact op met Marije van der Kamp en Yara ten Pas via klimaat@zonmw.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: