Simpel Switchen, Divosa Themadag

Vanuit dagbesteding perspectief op een passende (werk)plek (heeft plaatsgevonden)

10.30 13.30
Weener XL

Wil jij in jouw gemeente of uitvoeringsorganisatie mensen vanuit de Wmo, Wia en Wajong perspectief bieden door middel van een traject richting (beschut) werk? Tijdens dit Inspiratielab on Tour van Simpel Switchen onderzoeken we hoe je als gemeente in samenwerking met uitvoeringsorganisaties ondersteuning vanuit de Wmo en GGz ontwikkelingsgerichter kan maken en laten we ons inspireren door de pilot van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Mensen aan het werk

Het activeren van mensen die tijdelijk of al langer ondersteund worden vanuit de Wmo, Wia of Wajong blijkt vaak een uitdaging vanwege gebrek aan perspectief. Mensen activeren, vertrouwen geven en stap voor stap begeleiden richting de best passende (werk)plek vraagt een creatieve combinatie van zorg en participatie. Hoe breng je deze twee domeinen in de praktijk bij elkaar? Hoe organiseer en bekostig je doorlopende begeleiding? En hoe zorg je dat je deelnemers na afronding van het traject een reëel perspectief met begeleiding kan blijven bieden?

Aanmelden

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via de website van Divosa

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: