Simpel Switchen, Divosa Themadag

Continuïteit in begeleiding met GGZ-methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) (heeft plaatsgevonden)

10.30 13.30
Nijmegen

Wil jij het in jouw gemeente of uitvoeringsorganisatie mensen makkelijker maken om te switchen tussen dagbesteding en (beschut) werk door hen continuïteit in begeleiding te bieden? Voor veel mensen is vaste begeleiding bijvoorbeeld belangrijk om de stap te durven maken van dagbesteding naar beschut werk. Tijdens dit Inspiratielab on Tour van Simpel Switchen onderzoeken we aan de hand van de IPS-methodiek hoe je continuïteit van begeleiding kan stimuleren en laten we ons inspireren door de aanpak van de gemeente Nijmegen.

Mensen aan het werk

Een vaste werkbegeleider of jobcoach kan vaak het verschil maken wanneer iemand switcht naar (beschut) werk of wisselt tussen twee (werk)plekken. Deze continuïteit is één van de werkzame elementen van de IPS-methode. Dit is een GGZ-methodiek, waarbij de begeleiding na plaatsing op een werkplek doorgaat. De IPS-methodiek blijkt goed te werken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of als er psychische problemen spelen. Gehandicaptenzorgorganisaties en gemeenten die hier positieve ervaringen mee hebben, willen deze aanpak vaker en bij meer doelgroepen toepassen.

Aanpak gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen zet de IPS-methodiek in voor mensen die onder de Wmo en Participatiewet vallen. Tijdens het Inspiratielab on Tour vertelt de gemeente Nijmegen waarom en hoe zij IPS in de prakijk toepassen, wat dit vraagt van de betrokken uitvoeringsorganisaties en wat het oplevert voor mensen zelf. Ben je benieuwd hoe de maatschappelijke business case eruit ziet? Leer je graag meer over wat de IPS-methode inhoudt en hoe je dit in je eigen organisatie kunt toepassen?

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via de website van Divosa

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: