Divosa, Movisie, SAM Online bijeenkomst

Online leergang Samenwerken tussen de domeinen

15.00 17.00
Online

Wil jij het als zorgprofessional mensen makkelijker maken om een stap van uitkering naar (parttime) werk te zetten? Dan is de speciaal ontwikkelde online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou!
Veel mensen met een beperking die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers)werk, beschut werk of dagbesteding is.

5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals: ga ook aan de slag!

Wat ga je leren? 

Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Dag 3. De praktijk: van dagbesteding naar werk en terug

Hoe zou de overgang tussen dagbesteding en werk in de praktijk verbeterd kunnen worden? Daar staat al best veel over op papier. Bijvoorbeeld in de verkenning ‘Simpel Switchen op de kaart’ (van Movisie en Stimulansz). In deze bijeenkomst gaan we de aanbevelingen daaruit rechtstreeks vertalen naar jouw dagelijkse praktijk.

Na afloop van de leergang Simpel Switchen

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

Voor wie? 

Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Data

De onlinebijeenkomsten van de leergang vinden plaats in het najaar van 2022.

Het is ook mogelijk om losse onderdelen uit deze leergang te volgen. Bekijk hier het hele programma.  

Inschrijven?

Je kun je inschrijven via de website van SAM.

Vragen?

Heb je vragen over de leergang? Deze kun je stellen aan Massiel Smid via hallo@sam.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: