Zilveren Kruis Zorgkantoor, Stichting Philadelphia Zorg, Doenersdreef Zorg, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Triade Vitree, Acquire en ZorgSaamWonen

Verbindingsfestival Samen Buurten (heeft plaatsgevonden)

10:00 17:30
de Kunstlinie in Almere.

Samen Buurten is het kennis- en netwerkfestival waar wonen, werken en leven in Flevoland samen gaan komen. Op 14 november 2022 kom je op een unieke en inspirerende manier bijeen om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken, maar vooral ook elkaar te inspireren op het gebied van het creëren én behouden van fijne buurten om in te wonen, werken en leven.

Tekst aanmeldingen geopend samen buurten verbindsfestival

Inclusieve, gezonde, sociale buurten

We leven langer, worden ouder, wonen langer zelfstandig thuis en hebben te maken met structurele uitdagingen zoals een personeelstekort in de zorg en een algemeen woningtekort, waardoor er een uitdagende woningbouwopgave voor ons ligt. Door deze maatschappelijke uitdagingen is in de provincie Flevoland de ambitie ontstaan om binnen haar regio inclusieve, gezonde, slimme, bereikbare, sociale en vitale buurten te creëren. Dit vraagt om integrale en domeinoverstijgende samenwerking tussen bijvoorbeeld (zorg)professionals, community builders, bewoners(groepen), wijkteams en alle andere betrokkenen vanuit buurten en organisaties in Flevoland.

Brug tussen welzijn, wonen en zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor, Stichting Philadelphia Zorg, Doenersdreef Zorg, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Triade Vitree, Acquire en ZorgSaamWonen slaan de handen ineen met het organiseren van het Verbindingsfestival: Samen Buurten. Met als uiteindelijke doel om een belangrijke stap vooruit te zetten, een beweging op gang te krijgen én om bruggen te slaan - tussen partijen en personen in welzijn, wonen en zorg - in de realisatie van sociale en vitale buurten.

Gewoon meedoen

De VGN is kennispartner van dit event en ondersteunt het initiatief vanuit onze Visie 2030 dat iedereen in Nederland gewoon moet kunnen meedoen, ongeacht beperking.

Meer informatie en aanmelden

Op de website van het verbindingsfestival Samen Buurten kan je je aanmelden en meer informatie krijgen over het programma.

Deze pagina is een onderdeel van: