Netwerkbijeenkomst

Bijeenkomst transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg (heeft plaatsgevonden)

10.00 12.00
Regio Utrecht

De transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg is aan de gang. In de najaarsoverleggen gaan zorgaanbieders en zorgkantoren in gesprek over de kanslijnen. Ook cliëntenraden worden daarbij betrokken.
Wat kunnen we van elkaar leren? In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de transitie. Welke mooie voorbeelden zijn er in het land? Welke praktische tips kunnen we met elkaar delen? Het doel van de bijeenkomst is om u te inspireren om in uw organisatie de beweging verder op gang te brengen (‘het vliegwiel op gang brengen’) om de eerste stappen te zetten.

Kanslijnen toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor lijn- en stafmedewerkers van zorgorganisaties en zorgkantoren zoals accountmanagers, contractmanagers, zorgmanagers, zorginkopers en zorgverkopers, beleids-, kwaliteits- en innovatieadviseurs en leden van cliëntenraden. We vragen zorgaanbieders nadrukkelijk ook een lid van hun cliëntenraad mee te vragen.

Wat gaan we doen?

Na een plenaire opening volgt iedereen twee workshops. In de workshop staat interactie centraal: we delen onze praktijkkennis met elkaar. Zorgaanbieders vertellen over een inspirerend, voorbeeld, de eventuele (financiële) barrières die zij ervaren en de raakvlakken met andere trajecten. U kunt in het aanmeldformulier aangeven of u een voorbeeld kent dat u zou willen uitlichten in een workshop.

De workshops gaan over de volgende onderwerpen: [graag in het aanmeldformulier voorkeur aangeven voor 1ste, 2de en 3de keuze]

  1. Hoe ben je aan de slag met de transitie, zowel vanuit invalshoek zorgkantoor als vanuit zorgaanbieder?
  2. Hoe bed je de transitie in, in de beleids- en kwaliteitscyclus en hoe betrek je de cliëntenraad?
  3. Aan de slag met kanslijn 1: Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  4. Aan de slag met kanslijn 2: Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  5. Aan de slag met kanslijn 3: Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  6. Aan de slag met kanslijn 4: Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving .
  7. Aan de slag met kanslijn 5: Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.
  8. Hoe zorgen zorgaanbieder en zorgkantoor met elkaar voor voortgang zonder last?

Aanmelden

Vanwege grote belangstelling voor deze bijeenkomst, is het voor dit moment niet meer mogelijk om u aan te melden. Bij voldoende interesse wordt de bijeenkomst begin 2023 nogmaals georganiseerd. U kunt zich hieronder hiervoor aanmelden. U komt hiermee gelijk ook op de wachtlijst voor 2 december, mochten er nog plekken vrij komen.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: