Woonalliantie Netwerkbijeenkomst

Internationalisering arbeidsmarkt zorg (heeft plaatsgevonden)

14.30 17.00
Utrechtzorg, Papiermolen 10, 3994 DK Houten

Verschillende zorgorganisaties in Nederland werken inmiddels met buitenlandse medewerkers om hardnekkige vacatures in te vullen.
Op vrijdagmiddag 16 december delen we de ervaringen en succes- en faalfactoren met elkaar. Tegelijkertijd wordt het netwerk Internationalisering arbeidsmarkt zorg opgericht, dat open staat voor alle belangstellenden.
De bijeenkomst staat nadrukkelijk ook open voor belangstellenden die het werken met buitenlandse medewerkers willen overwegen.

Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen aan: guusbannenberg@icloud.com

netwerk

Het op te richten netwerk Internationalisering arbeidsmarkt zorg zal zich bezighouden met kwaliteitsmigratie, ofwel ethisch verantwoorde en zorgvuldig georganiseerde internationalisering van de arbeidsmarkt in de zorg. Daarbij gaat het onder meer over inburgering, taalopleiding en wederkerigheid (internationale kennisuitwisseling als tegenprestatie voor kwaliteitsmigratie). Het netwerk bestaat uit belangstellende organisaties of organisaties die al werken met buitenlandse medewerkers. Naast het netwerk wordt ook een denktank opgericht die als doelstelling heeft een white paper te ontwikkelen voor kwaliteitsmigratie.

Programma
14.30 uur      Inloop
15.00 uur      Opening door Guus Bannenberg, bestuurder Tragel, en Gabrielle Peereboom, projectleider Utrechtzorg
15.15 uur      Ervaringen Tragel met Spaanse zorgmedewerkers Guus Bannenberg, bestuurder Tragel
16.00 uur      Mogelijkheden van werving via opleidingen in Europa (Erdal Egin, Eures)
16.45 uur      Doelstellingen netwerk Internationalisering arbeidsmarkt
17.00 uur      Afsluiting en netwerken

Verantwoording
Deze bijeenkomst is een samenwerking tussen de Woonzorgalliantie en Utrechtzorg. Utrechtzorg is een krachtig netwerk van ruim 80 werkgevers in Zorg & Welzijn waarin gewerkt wordt aan een arbeidsmarkt in balans in Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vecht.
De Woonzorgalliantie is een landelijk bestuurlijk netwerk voor kwaliteit en innovatie in de zorg, dat op dit moment werkt aan een project om de zorgkloof te overbruggen door innovatie. Het gaat onder meer om de thema’s zorg thuis, arbeidsmarkt en technologie.

Meer info: bekijk de ervaringen van Nicolas Lara Lara bij Tragel: Thuis in Zeeland

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: