Online bijeenkomst

Ledenbijeenkomst Complexe Zorg (heeft plaatsgevonden)

11:00 12:00
Online, link volgt na aanmelding

Op 9 december organiseren we een ledenbijeenkomst over complexe zorg. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs en betrokken professionals die werken bij een van onze leden. Alle (landelijke) ontwikkelingen rondom expertise, bekostiging en medewerkers in de complexe zorg worden gedeeld. We kijken samen vooruit naar de opgaven die er zijn en de manier waarop we daarmee aan de slag gaan binnen de vereniging. Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Complexe zorg

Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan het vraagstuk rond de complexe zorg. Eerst via de Werkagenda 'Passende zorg is maatwerk' en nu via de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. 
Vanuit de VGN hebben we een notitie opgesteld over wat we onder complexe zorg verstaan en wat noodzakelijk is om mensen een passende woonplek te kunnen bieden, nu en in de toekomst. Het gaat dan onder andere over wat passende zorg is, hoe kennis ontwikkeld en gedeeld kan worden en wat een passend tarief is. Op deze thema's zijn verschillende ontwikkelingen en onderzoeken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur voor EVB+/LVB+ en het onderzoek van HHM om een specificatie van de leidraad 'perspectief op persoonsgerichte zorg' op te stellen. 

Het definitieve programma volgt later nog. 

Portretfoto Jessica Hendriks tegen witte achtergrond
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jessica Hendriks

Deze pagina is een onderdeel van: