Z-CERT Webinar

Europese richtlijn Network Information Security voor zorgbestuurders (heeft plaatsgevonden)

08:00 09:00
Webinar

Verreweg de meeste zorgaanbieders zullen in 2024 te maken krijgen met nieuwe wetgeving rondom informatiebeveiliging. De zogeheten NIS2. Z-CERT wil zorgaanbieders helpen bij het voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Dat gebeurt allereerst door het verstrekken van relevante informatie aan bestuurders en CISO's. Op 31 januari 2023 van 08:00 tot 09:00 geven Wim Hafkamp (Directeur Stichting Z-CERT) en Kai van Eekelen (Beleidsmedewerker ministerie van VWS NIS2 zorgsector) hierover uitleg. In twee aparte webinars. Z-CERT nodigt bewust alle zorgaanbieders (en niet alleen haar deelnemers) uit om deel te nemen aan het webinar.

Digitaal veiligheidsslot
Besteedt nu extra aandacht aan uw IT-beveiliging

Europese richtlijn Network Information Security
De huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) wordt vervangen door de nieuwe Europese richtlijn Network Information Security (NIS2). Hierin worden grote delen van de zorg aangeduid als aanbieder essentiële diensten (AED). De zorg behoort daarmee tot de vitale infrastructuur in Nederland. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor en impact op uw organisatie.

Verplichtingen gaan gelden vanaf medio 2024, bereid je tijdig voor
De Raad voor de Europese Unie heeft op 28 november 2022 de nieuwe NIS2-richtlijn goedgekeurd. Na bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie en de inwerkingtreding ervan, is het vervolgens aan de EU-lidstaten om deze richtlijn om te zetten in de eigen nationale wetgeving. Naar verwachting zullen de verplichtingen vanuit de NIS2 medio 2024 gaan gelden voor Nederland en daarmee ook voor de Nederlandse zorgsector. Zorginstellingen (de aanbieders van essentiële diensten) krijgen te maken met strengere eisen rondom cybersecurity en daarnaast ook met nieuwe verantwoordelijkheden. Het certificeren rondom informatiebeveiliging en cybersecurity wordt een belangrijk onderwerp en er gaat toezicht gehouden worden op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de NIS2. Wat betekent deze nieuwe richtlijn voor uw zorgorganisatie?

Meld u aan voor het webinar
Z-CERT wil u graag informeren over de te verwachten gevolgen die de NIS2-richtlijn met zich meebrengt en wij organiseren daarom een webinar rondom dit onderwerp. Het webinar zal via Zoom plaats vinden en u kunt zich hiervoor aanmelden via de link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Z0eunHw4TVeg9DauU05MvA

P.S. In de middag wordt er een webinar gegeven voor de (C)ISO of een andere verantwoordelijke voor informatiebeveiliging binnen uw organisatie.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: