Divosa Online bijeenkomst

Simpel Switchen met continuïteit van begeleiding (heeft plaatsgevonden)

09.30 11.00
De bijeenkomst vindt online plaats. Na aanmelding ontvang je een deelnamelink

Wil jij het in jouw gemeente of zorgorganisatie mensen makkelijker maken om te switchen tussen zorg, dagbesteding en (beschut) werk door hen continuïteit van begeleiding te bieden? Continuïteit in begeleiding is voor mensen een belangrijke voorwaarde om een stap te durven zetten naar de best passende plek. Tijdens dit webinar van Simpel Switchen vertellen vertegenwoordigers van het Rijk van Nijmegen en Pluryn hoe zij dit aanpakken.

Webinar IPS: werken en leren met LVB

Het organiseren van continuïteit in begeleiding is van groot belang voor mensen die zich bijvoorbeeld vanuit dagbesteding willen ontwikkelen naar (beschut) werk. Zij hebben baat bij een vaste begeleider of jobcoach.

IPS-methode

Het zorgen voor continue begeleiding is een van de werkzame elementen van de IPS-methode. Dit is een methodiek voor mensen met een ggz-achtergrond, waarbij begeleiding na plaatsing op de werkplek doorgaat. IPS is een wetenschappelijk bewezen methodiek voor mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. In Rijk van Nijmegen blijkt deze methodiek ook goed te werken voor de LVB-doelgroep.

Aanpak Rijk van Nijmegen

De gemeenten in het Rijk van Nijmegen zet een aantal elementen van de IPS-methodiek in voor mensen die onder de Wmo en Participatiewet vallen. Tijdens het webinar vertellen WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (namens de gemeenten) en Pluryn waarom en hoe zij continuïteit in begeleiding organiseren. Het Rijk van Nijmegen legt uit wat dit vraagt van de betrokken uitvoeringsorganisaties en wat het oplevert voor mensen zelf.

Aan het eind van het webinar is er ruimte voor vragen en is er een moment om met andere deelnemers kennis te delen over kansen en uitdagingen rondom het organiseren van continuïteit in begeleiding.

Beoogde deelnemers

  • beleidsadviseurs Wmo en Particpiatiewet
  • beleidsadviseurs zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties participatie/reïntegratie;
  • professionals die vanuit Wmo, participatie, (beschut) werk, zorg en namens UWV mensen begeleiden naar de best passende plek.

Deelname is gratis.

Aanmelden

Via deze link kun je je aanmelden voor dit webinar

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn