Netwerkbijeenkomst

Bijeenkomst transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg

10.00 12.30
Sparrenheuvel 16, Zeist

De transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg is aan de gang. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst op 2 december 2022 organiseren ZN en VGN opnieuw een netwerkbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om u te inspireren om in uw organisatie de beweging groter te maken of om de eerste stappen te zetten (‘het vliegwiel op gang brengen’).

De aanmeldtermijn voor deze bijeenkomst is inmiddels verlopen.

Transitie

In de najaarsoverleggen hebben zorgaanbieders, cliëntenraden en zorgkantoren met elkaar gesproken over de kanslijnen en eerste afspraken gemaakt. 2023 staat in het teken van aan de slag gaan, in de dagelijkse praktijk dingen anders gaan doen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren. Wat kunnen we daarin van elkaar leren? Hoe kunnen we van kleine stappen grotere stappen maken? In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de transitie. Welke mooie voorbeelden zijn er in het land? Welke praktische tips kunnen we met elkaar delen? 

Voor wie? 

De bijeenkomst is bedoeld voor lijn- en stafmedewerkers van zorgorganisaties en zorgkantoren zoals accountmanagers, contractmanagers, zorgmanagers, zorginkopers en zorgverkopers, beleids-, kwaliteits- en innovatieadviseurs en leden van cliëntenraden. We vragen zorgaanbieders nadrukkelijk ook een lid van hun cliëntenraad mee te vragen. Mensen die niet aan de bijeenkomst op 2 december hebben deelgenomen, krijgen voorrang bij de inschrijving voor deze bijeenkomst.  

Wat gaan we doen? 

Na een plenaire opening volgt iedereen twee workshops. In de workshop staat interactie centraal: we delen onze praktijkkennis met elkaar. Zorgaanbieders vertellen over een inspirerend voorbeeld, de eventuele (financiële) barrières die zij ervaren en de raakvlakken met andere trajecten. U kunt in het aanmeldformulier aangeven of u een voorbeeld kent dat u zou willen uitlichten in een workshop. 

De aanmeldtermijn voor deze bijeenkomst is inmiddels verlopen.

De workshops gaan over de volgende onderwerpen: 

 1. Aan de slag met kanslijn 1: Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens. 

  Let op: deze workshop komt te vervallen. Als u aan de slag wilt met deze kanslijn, kunt u op 9 februari 2023 van 15.00 - 17.00 uur deelnemen aan de digitale bijeenkomst van het netwerk Activiteiten & Werk waar de vraag 'Hoe kunnen zorgorganisaties het Landelijk akkoord met ZN benutten voor een innovatieve invulling van Activiteiten & Werk?' centraal staat. Heb je interesse in dit netwerk of deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar Aart Bertijn.
 2. Aan de slag met kanslijn 2: Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.

 3. Aan de slag met kanslijn 3 : Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.   

 4. Aan de slag met kanslijn 4: Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.

 5. Aan de slag met kanslijn 5: Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

 6. Hoe maak je concreet wat je gaat doen en wat je wil bereiken?  

 7. Hoe neem je cliënten, verwanten en medewerkers mee in de transitie? 

 8. Hoe zorg je voor de benodigde cultuuromslag? 

 9. Hoe werk je goed samen als zorgaanbieder en zorgkantoor?

Inschrijven Bijeenkomst Transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: