NJI, VNG, VGN en Sectorraad GO Netwerkbijeenkomst

OplossingenLAB Onderwijs - Zorg (heeft plaatsgevonden)

9:30 12:30
in Utrecht.

Ook dit jaar organiseert het NJi de zogeheten Oplossingenlabs, samen met VGN, de VNG,  Sectorraad GO en ook de Onderwijsconsulenten en DSP/Oberon. Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag. Hoe organiseer en financier je onderwijs en zorg voor deze kinderen in het onderwijs? Dit jaar organiseren we drie bijeenkomsten rondom drie bouwstenen. Het eerste Lab van dit jaar is op 14 februari.

Insteek van alle werkbijeenkomsten is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook kijken we naar de landelijke beleidsontwikkelingen en inzichten uit onderzoek. Tijdens de drie bijeenkomsten in 2023 gaan we in op de bouwstenen waarmee scholen kunnen toewerken naar zorg in onderwijstijd. We sluiten daarmee aan op de ervaringen die vijftig 'arrangeurscholen' hebben opgedaan in de afgelopen twee jaar. En op de resultaten in het onderzoeksrapport van DSP/Oberon en het evaluatieverslag van de Onderwijsconsulenten.

Bouwstenen

De Oplossingenlabs zoomen in op drie bouwstenen: de doelgroep in beeld, het verhaal achter de cijfers en toekomstperspectief. Op 14 februari focussen we ons op bouwsteen 1: hoe kun je op basis van data en het perspectief van ouders het juiste gesprek tot stand brengen met de financiers? We gaan in op de doelgroep en de ondersteuningsvragen. Ook kijken we hoe je in beeld kunt brengen om hoeveel zorg en ondersteuning het gaat. Wat tel je mee als zorg in onderwijstijd, wat kost alle zorg en uit welke potjes wordt die betaald? In gespreksgroepen met de zorgarrangeurs delen zij hun kennis en ervaring bij de vragen waar jij mee te maken hebt in je eigen regio.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie is te vinden op de website van het NJi. Op deze pagina is ook het aanmeldformulier te vinden. 

Op 6 juni en 7 november 2023 zijn de andere data van de Oplossingenlabs dit jaar. Reserveer deze alvast in je agenda! 

 

 

 

 

 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: