-

Regiobijeenkomsten Werken met het Kwaliteitskompas

13.30 17.00
Diverse locaties

Tijdens de vier regiobijeenkomsten die de VGN in samenwerking met de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas organiseert, staat het werken met het vernieuwde Kwaliteitskompas centraal. Zowel in theorie door middel van inhoudelijke verdieping, als in de praktijk door samen aan de slag te gaan en samen informatie te delen en op te halen.

Roadshow regiobijeenkomsten

UPDATE 6 FEBRUARI 2023: De vier geplande regiobijeenkomsten zijn inmiddels volgeboekt. Via onderstaand aanmeldformulier inventariseert de VGN of er voldoende animo is voor een eventuele vijfde bijeenkomst op vrijdagochtend 14 april in Utrecht.

 

Verschillende perspectieven komen aan bod

De bijeenkomsten zijn interessant voor iedereen die betrokken is bij de gehandicaptenzorg: mensen met een beperking, verwanten, zorgprofessionals (zoals begeleiders, artsen VG en gedragsdeskundigen), kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, interne en externe toezichthouders en andere externe stakeholders (zoals medewerkers van zorgkantoren). 

Inhoudelijke subsessies 

Tijdens de bijeenkomst kun je twee inhoudelijke subsessies volgen. Deze sessies bestaan uit een inhoudelijke verdieping op één van de vier bouwstenen van het kwaliteitskompas. Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor de volgende subsessies:

  • Bouwsteen 1: Het zorgproces rond de individuele persoon. Hoe kan het werken met ondersteuningsplannen jou in de praktijk helpen? Aan de hand van de Handreiking Ondersteuningsplannen gaan we in gesprek met elkaar. 
  • Bouwsteen 2: Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking. Het optimaal benutten van ervaringskennis en de resultaten uit het clientervaringsonderzoek voor kwaliteit van bestaan, hoe doe je dat? 
  • Bouwsteen 3: Professionele ontwikkeling. Hoe werken we elke dag gezamenlijk aan leren, verbeteren en ontwikkelen (met mensen met een beperking en verwanten, binnen teams van professionals en tussen alle lagen van de organisatie)? 
  • Bouwsteen 4: Inzicht in kwaliteit. Hoe kan jij, vanuit jouw rol of perspectief, een bijdrage leveren aan inzicht in kwaliteit en het verbeteren daarvan? Aan de hand van de Handreiking Inzicht in kwaliteit gaan we in gesprek met elkaar, en kijken we naar de rollen van mensen met een beperking, verwanten, zorgprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders en toezichthouders (zowel intern als extern). 

Samen aan de slag

Afgewisseld met de inhoudelijke subsessies kun je op eigen initiatief onder andere:

  • met elkaar netwerken
  • informatie delen of ophalen via een brown paper sessie
  • samen werken en ontdekken hoe je een kwaliteitsbeeld of een voortgangsbericht maakt

Meerdere regiobijeenkomsten

Omdat de vier regiobijeenkomsten inmiddels zijn volgeboekt, is de VGN voornemens om op vrijdagochtend 14 april vanaf 9.30 uur een extra, vijfde bijeenkomst te organiseren bij de VGN in Utrecht. Onderstaand formulier is bedoeld om te inventariseren hoeveel aanmeldingen er binnenkomen, om op basis daarvan te beslissen of een vijfde bijeenkomst inderdaad doorgaat.

Als u het formulier invult, houden we u op de hoogte!  Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kwaliteitskompas@vgn.nl.

Extra regiobijeenkomst Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Ik ben:
Ik ben geïnteresseerd in de inhoudelijke subsessies over:
Mijn eerste voorkeur voor de inhoudelijke subsessie gaat uit naar:
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Annemarie Peters-Bartraij
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: