Online bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst VGN-masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek' voorjaar 2023

15:00 16:30
Online-bijeenkomst

In april 2023 start de VGN een nieuwe editie van de masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'. Je kunt je vanaf nu vrijblijvend aanmelden voor de online VOORLICHTINGSBIJEENKOMST op donderdag 2 februari 2023 van 15:00 – 16:30 uur.

Masterclass

De VGN vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt in de gehandicaptenzorg. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we onze zorg en begeleiding aan mensen met een beperking verder innoveren. Wij moedigen organisaties in de gehandicaptenzorg aan om zich bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek. Daarom organiseren we ook volgend jaar, van april 2023 - april 2024, voor de negende keer de succesvolle masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg' met coaching van dr. Sabina Kef en dr. Mariët van der Molen.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor academici en hbo’ers die werkzaam zijn bij organisaties in de gehandicaptenzorg (voor mensen met zintuiglijke, motorische, verstandelijke of meervoudige beperkingen). Dat kunnen zowel starters of junior-onderzoekers zijn als mensen die hun kennis over onderzoek willen opfrissen om daadwerkelijk onderzoek te gaan doen. De masterclass staat open voor uiteenlopende vakgebieden en functies bijvoorbeeld:

  • Psychologen, orthopedagogen
  • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten
  • Verpleegkundigen, artsen VG
  • Managers, beleidsmedewerkers, geestelijk verzorgers.

Wat leer je?

Tijdens de masterclass leer je om een onderzoeksvoorstel op te stellen en uit te voeren. Ervaren onderzoekers en docenten coachen je hoe je de slag maakt van een probleem naar een onderzoeksvraag. En hoe je kansrijk een gedegen onderzoeksvoorstel opstelt. Het formuleren van een heldere probleemstelling en een deugdelijke onderzoeksaanpak krijgen veel aandacht tijdens de masterclass. Tijdens de uitwerking hiervan ontvang je regelmatig feedback van je docenten. Naast dat je heel concreet aan de slag gaat met je eigen onderzoeksvoorstel, krijg je ook theorie aangereikt. Bijvoorbeeld over de methodologische aspecten van onderzoek. In de masterclass word je tevens geïntroduceerd in de onderzoekswereld, o.a. via gastpresentaties van hoogleraren Gehandicaptenzorg, en werk je aan de verbinding tussen theorie en praktijk. De negen masterclass-dagen vinden plaats in een vergadercentrum in het midden van het land, grenzend aan prachtige natuur, en op het kantoor van de VGN in Utrecht.

Wat levert de masterclass je op?

Aan het eind van de masterclass heb je een gedegen en kansrijk onderzoeksvoorstel geschreven. Daarmee kun je aan de slag om je onderzoek ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Diverse deelnemers van eerdere edities van deze masterclass gingen je daarin voor. Daarover kun je hier en hier meer lezen. De masterclass heeft ook effect op jouw persoonlijke groei. Zo leer je door de bril van een wetenschapper te kijken naar je eigen handelen en dat van collega's. Je ontwikkelt je reflectievermogen. 

Aanmelden

Aanmelden voor de online voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 2 februari kan via onderstaand formulier.

Voorlichtingsbijeenkomst VGN-masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek' voorjaar 2023

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: