Ledenbijeenkomst

Open ledenbijeenkomst 'Gezondheid'. Thema: Gedrag en Gezondheid

12.00 13.00
Online

Gedrag en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Maar hoe zit dat dan in elkaar? En hoe kan je dat beïnvloeden? Daarover gaan we in gesprek tijdens de netwerkbijeenkomst van 11 april. Meld je nu aan!

Weegschaal gezondheid

Direct aanmelden

Gedrag en gezondheid

De bijeenkomst start met een korte presentatie (10-15 min) van een expert, waarna er kort ruimte is voor vragen aan de spreker. De expert van deze bijeenkomst is Kirsten Lamberts, MSc. Zij vertelt over de invloed van een gezonde leefstijl op fysiek en psychisch welbevinden, maar gaat vooral in op de verandering van leefstijlgedrag. Wat zijn drijfveren voor verandering en hoe zet je (kleine) stappen naar een duurzame leefstijlverbetering bij cliënten zonder de regie over te nemen? Ook staat ze stil bij de belangrijke rol van de omgeving voor leefstijlverbetering, kennis van de cliënt en het belang van de ondersteuningsrelatie. 

Wie is Kirsten?

Kirsten Lamberts is Orthopedagoog-Generalist bij Cosis met werkervaring als regiebehandelaar in (forensisch)gehandicaptenzorg en jeugdzorg.  Sinds september 2022 als promovendus verbonden aan het LEEV!Project (Gezonde leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking) binnen de Hanzehogeschool en het UMC Groningen. 

Open bijeenkomst

Als het gedeelte van de bijeenkomst met de expert is afgerond, is de bijeenkomst open. Dit houdt in dat er ruimte is om met collega's van andere gehandicaptenzorgorganisaties uit te wisselen over dit onderwerp. U bepaalt dus samen met de andere deelnemers de invulling; de VGN zorgt niet verder voor een programma. 

Hoe werkt dat?

Bij de aanmelding voor de bijeenkomst kunt u aangeven over welk subthema van het onderwerp u vragen heeft en/of verder wilt praten met andere organisaties. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het thema gedrag aangeven of u wilt praten met collega organisaties over de verandering van leefstijl op gedrag(sproblematiek), over concrete acties die hierop uit te voeren zijn of juist de rol van voorbeeldgedrag door medewerkers. VGN zorgt ervoor dat op subthema een break-out room wordt aangemaakt, zodat de mensen die over hetzelfde onderwerp in gesprek willen gaan bij elkaar kunnen komen. Daarnaast is het altijd mogelijk om à-la-minute een ‘break-out room’ aan te maken voor leden die over hetzelfde (sub)onderwerp willen uitwisselen. 

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan via onderstaand formulier. Een paar dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt de deelnamelink verzonden. Reserveer de datum dus alvast in uw agenda. 

Ledenbijeenkomst 'Gezondheid'. Thema Gedrag en gezondheid

Mag VGN je (max 1x p/maand) per e-mail benaderen rondom het thema gedrag en gezondheid?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Mara
Wil je meer weten?
Neem contact op met Mara Spit-Verdonschot

Deze pagina is een onderdeel van: