Regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie en infectiepreventie -

Infectiepreventieweek 22 t/m 26 mei 2023 (heeft plaatsgevonden)

Diverse

Tijdens de Infectiepreventieweek besteden de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie en infectiepreventie, samen met alle zorgprofessionals in Nederland, éxtra aandacht aan infectiepreventie. Dit doen ze door het organiseren van verschillende landelijke en regionale activiteiten door én voor zorgprofessionals uit de gehele sector. Neem deel aan de verschillende activiteiten of organiseer ze zelf!

Infectiepreventieweek 2023

Infectiepreventieweek; doe mee!  

Onnodige infectie- en resistentievorming moeten een halt toeroepen worden door de noodzaak van infectiepreventie meer onder de aandacht te brengen. Daarom organiseren wij samen met andere regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) de Infectiepreventieweek.

Het programma en aanmelden

Tijdens deze week staat iedere dag een ander thema centraal: basishygiëne, uitbraakmanagement, reiniging en desinfectie, preventiemaatregelen en gedragsverandering. Zie ook de download onder aan deze pagina. Rondom de thema’s worden verschillende activiteiten georganiseerd, zowel regionaal als landelijk. Op de website www.infectiepreventieweek.nl is meer informatie te vinden over de week.

Tip: op maandag 22 mei is van 15:30-17:00 uur het webinar “Hygiënisch werken met of zonder beperkingen;  de moeilijkheden en mogelijkheden van hygiëne in de gehandicaptenzorg”. Meld je direct aan! 

Zelf een activiteit organiseren?

Willen of gaan jullie zelf activiteiten organiseren? Deel dat dan via info@infectiepreventieweek.nl

Groeiend gezondheidsprobleem  

Antibioticaresistentie veroorzaakt een groeiend (inter)nationaal gezondheidszorgprobleem. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Het gevolg hiervan is dat eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden. Dat is de realiteit, want antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Infectiepreventie kan in grote mate bijdragen aan het verminderen van deze bedreiging.   

Samen maken we het verschil 

Wij hopen dat jullie gaan deelnemen om zo tijdens deze week samen met ons extra aandacht aan infectiepreventie te besteden. Wij ontmoeten jou en je collega’s graag (online) van 22 t/m 26 mei. Samen maken we het verschil!  

Deze pagina is een onderdeel van: