Online bijeenkomst

Leertafel over kanslijn 3: Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag (heeft plaatsgevonden)

9.30 11.00
online

Heb je als zorgaanbieder kanslijn 3 uitgekozen om de gehandicaptenzorg toekomstbestendiger te maken? Of wil je als zorgkantoor graag meer leren over de kanslijn? Dan nodigen we je graag uit voor de eerste digitale leertafel over deze kanslijn.

Waarom een leertafel? 

Het uitdagende van de transitie is dat we nog niet precies weten wat er nodig is om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te maken. De kanslijnen geven mogelijke richtingen aan om medewerkers efficiënter in te zetten, de zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd te zorgen voor passende zorg van goede kwaliteit.  

De leertafel is bedoeld om van elkaar te leren welke activiteiten op kanslijn 3 kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. In de leertafel staat het leren van voorbeelden centraal. Voorbeelden geven richting aan de transitie: we leren hiervan waar we naar toe willen, wat werkzame mechanismen zijn, wat niet werkt en wat in de weg staat om daar te komen​. Zo leren zorgaanbieders en zorgkantoren steeds beter wat werkt. We bespreken de voorbeelden met een transitiebril op. We gaan in op wat er door het voorbeeld veranderd is in de werkwijze, de cultuur en structuur en wat er grensverleggend is aan een voorbeeld.  

We zijn van plan de leertafels periodiek te organiseren. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we met jullie wat een fijne frequentie is en de voorkeur voor digitale of fysieke bijeenkomsten. 

Voor wie? 

De leertafels zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het bepalen van de stappen op deze kanslijn. We denken daarbij aan lijn- en stafmedewerkers van zorgorganisaties en zorgkantoren zoals accountmanagers, contractmanagers, zorgmanagers, zorginkopers en zorgverkopers, beleids-, kwaliteits- en innovatieadviseurs en vertegenwoordigers van cliënten en verwanten. We vragen zorgaanbieders nadrukkelijk een cliënt en/of verwant mee te vragen, die hierover mee wil denken.  

Aanmelden of interesse in volgende bijeenkomsten 

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Na aanmelding ontvang je een outlook uitnodiging met een link naar teams. Mocht je bij deze leertafel niet aanwezig kunnen zijn maar wel interesse hebben in volgende bijeenkomsten, geef dat dan aan in het aanmeldformulier. 

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: