Netwerk Zorgprogramma's Ledenbijeenkomst

Live Uitwisselbijeenkomst zorgprogramma's

13:00 17:00
VGN, Oudlaan 4 te Utrecht

Zorgprogramma’s/concepten/paden bieden voor VGN-leden een belangrijk hulpmiddel om de zorg voor specifieke doelgroepen vorm te geven. Naast een beschrijving van de doelgroep waarom het gaat, bieden zorgprogramma’s goed zicht op de accenten die er nodig zijn om de zorg- en dienstverlening te laten aansluiten bij die specifieke doelgroepen. Zoals de benodigde competenties.

Enkele organisaties die actief werken met zorgprogramma’s wisselen sinds enkele jaren hun ervaringen uit. Zij organiseren op 26 juni een uitwisselbijeenkomst bij de VGN, waarbij ook andere VGN-leden van harte welkom zijn. In het programma wordt aan hand van een creatieve werkvorm doorgepraat over de deelthema’s ontwikkelen, implementeren, borgen/doorontwikkelen van zorgprogramma’s. Ook is er gelegenheid om zorgprogramma’s in te zien. VGN-leden kunnen zich via het aanmeldformulier aanmelden.

getekende poppetjes worden verbonden met een oranje poppetje

Inschrijfformulier Uitwisseling Zorgprogramma's

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten