VGN Webinar

Webinar over de ‘donkere wolken’ in de gehandicaptenzorg

14.00 15.30
Webinar, online

Op donderdag 25 mei en vrijdag 9 juni organiseert de VGN een webinar over de donkere wolken-scenarioanalyse die Finance Ideas in opdracht van de VGN recent heeft uitgevoerd bij 6 gehandicaptenzorgaanbieders. In deze analyse is voor deze instellingen de impact van de ‘donkere wolken’ op de financiële positie van de gehandicaptenzorg uniform in kaart gebracht. Met als doel om meer zicht te krijgen op de omvang, aard en samenhang van de problematiek.

Donkere wolken
Donkere wolken

Het gaat dan om ‘donkere wolken’ zoals:

  • de extreme inflatie uit 2022, vooral voor energiekosten
  • de sterk oplopende kosten voor personeel niet in loondienst door krapte op de arbeidsmarkt, in combinatie met een sterk opgelopen ziekteverzuim
  • de sterk oplopende kosten voor het realiseren, onderhouden, verduurzamen en huren van vastgoed
  • de tekortschietende bekostiging voor de meest complexe zorg
  • bedreigingen vanuit de externe financiering: kortingen voor NHC, meerjaren-afspraken en behandeling vanaf 2024/2025

Bij deze analyse is vooruit gekeken: welke ontwikkelingen zien we, wat is de impact van iedere ontwikkeling en wat is het effect van de optelsom ervan op exploitatie en financierbaarheid van de zorginstellingen?

Van ‘donkere wolken’ naar ‘storm’ en bijsturingsmogelijkheden

Naast de bestaande ‘donkere wolken’ is bij de analyse ook gekeken naar het ‘stormscenario’ waarbij de impact van vier extra risico’s in kaart is gebracht. Risico’s zoals verdere stijging van het ziekteverzuim of cao-loonstijging boven de OVA-indexatie. Ten slotte is inzichtelijk gemaakt welke bijsturing via intern of extern beleid vereist is om financieel gezonde organisaties te behouden.

Programma

Tijdens het webinar

  • laat Finance Ideas het model zien dat zij voor de VGN hebben gebouwd om de impact van de ‘donkere wolken’ in kaart te brengen,
  • presenteren enkele deelnemende zorgorganisaties de uitkomsten van de analyse voor hun organisatie en geven zij aan hoe zij daar intern mee aan de slag gaan en
  • schetst de VGN wat deze analyse kan betekenen voor de landelijke lobby.

Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en/of te reageren op de analyse.

Doelgroep webinar

De webinars zijn bedoeld voor bestuurders met de portefeuille bedrijfsvoering en financials die werken bij een van onze leden.
NB: De twee webinars zijn identiek van opzet.

Deelnemen

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten. Wilt u toch deelnemen dan kunt een email sturen naar secretariaat@vgn.nl o.v.v. uw naam, functie en  emailadres. 

Webinar 'Donkere Wolken'

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: