Webinar

Webinar zorgverkoop Wlz: juridische actualiteiten en zorginkoopbeleid 2024

12.00 13.30 uur
online

Op 1 juni 2023 worden de nieuwe meerjarige beleidskaders van de zorgkantoren gepubliceerd. Graag praten we u in dit webinar bij over het juridisch kader en de beleidsmatige aspecten van het inkoopbeleid.

Juridische actualiteiten en zorginkoop Wlz 2024 

Voor het juridische kader neemt Joris Rijken, advocaat bij AKD, u mee in de actualiteiten rondom zorgverkoop Wlz. Daarvoor maakt hij gebruik van de Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren, waarvan de herziene versie in mei wordt gepubliceerd. Hij gaat onder andere in op jurisprudentie, aandachtspunten bij de zorgverkoop (tips & tricks), de onderhandelingspositie van zorgaanbieders en de zorgplicht.

Bianca Roos, senior beleidsadviseur bij de VGN, gaat in op de belangrijkste onderdelen van het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren. Zij gaat onder meer in op de tarieven, de inhoudelijke thema’s waar zorgkantoren zich op richten en de ambities daarbij, meerjarenafspraken, en de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgkantoren.

Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan Joris of Bianca.

Voor wie

De bijeenkomst is voor leden van de VGN. De doelgroep zijn onder andere juristen en zorgverkopers. Heeft u nu al vragen die u graag behandeld wilt hebben in de bijeenkomst, dan kunt u deze van te voren indienen via het formulier bij aanmelding.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de link om het webinar te volgen. Mocht u problemen ondervinden met het openen van de registratielink dan adviseren wij u deze via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving te openen. Heeft u collega’s voor wie de sessie ook interessant kan zijn, aarzelt u niet hen van deze uitnodiging op de hoogte te brengen.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos