VGN en Vilans

Dialoogsessies Inzicht in kwaliteit

14:00 16:30
Online via Teams

Op 30 juni en 3 juli is het weer tijd voor de jaarlijkse online dialoogsessies over kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Het gesprek zal gebaseerd zijn op de kwaliteitsrapporten over 2022. De VGN organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Vilans, voor iedereen die meewerkt aan of meedenkt over de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en kwaliteit van bestaan. Reflecteren op kwaliteit is juist nu waardevol, in de overgangsperiode van het Kwaliteitskader naar Kwaliteitskompas. 

Kwaliteitskompas

Samen reflecteren is het doel

Het doel van deze bijeenkomsten is om samen te reflecteren op kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector. En inspiratie op te doen voor de toekomst. Na dergelijke bijeenkomsten van afgelopen jaren gaven deelnemers aan dat het erg leerzaam en waardevol is om verschillen en gelijkenissen te bespreken met andere organisaties.

De kernvragen zijn dit jaar:

  • Of én hoe hebben mensen met een beperking, verwanten en professionals een rol gespeeld in het kwaliteitsrapport?
    en
  • Heeft de overgang van kader naar kompas al vorm gekregen in de vorm van een voortgangsbericht of kwaliteitsbeeld?

Programma

We gaan graag in gesprek met mensen vanuit verschillende rollen en perspectieven. Naast kwaliteitsfunctionarissen vragen we daarom ook expliciet of professionals en mensen vanuit cliënten- of verwantenraden willen deelnemen. Ook zijn externe stakeholders uitgenodigd, zoals zorgkantoren of de inspectie, die in de praktijk van hun werk ook te maken hebben met het kwaliteitsrapport. 
 
We starten met de dialoog in kleine groepen. Daarna nemen we je mee in hoe bouwsteen 4 ‘Inzicht in kwaliteit’ verder vorm kan krijgen vanuit het Kwaliteitskompas, aan de hand van de Handreiking Inzicht in kwaliteit, die ten tijde van deze bijeenkomsten gepubliceerd zal worden . 

Praat je (weer) mee? 

De aanmeldtermijn van 31 mei is inmiddels verlopen

Online dialoogsessies Kwaliteitsrapporten 2023

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: