Netwerkbijeenkomst

Open ledenbijeenkomst 'Gezondheid'. Thema: Zingeving

12.00 13.00
Online

Wat is je eigen zingeving, wat is de zingeving van cliënten en hoe is dit gestroomd in de relatie met elkaar? Daarover gaan we in gesprek tijdens de netwerkbijeenkomst op 4 juli. Meld je nu aan!

Zingeving beeld

Direct aanmelden

Presentatie van expert

De bijeenkomst start met een presentatie (10-15 min) van een expert, waarna er kort ruimte is voor vragen aan de spreker. De expert van deze bijeenkomst is Anmarij Dijkstra, regiebehandelaar en orthopedagoog bij Cosis. 

Anmarij zal ingaan op de verschillende perspectieven van zingeving die elkaar wederzijds beïnvloeden. Wat is je eigen zingeving, wat is de zingeving van cliënten en hoe is dit gestroomd in de relatie met elkaar? Wordt er in de drukte van de huidige vorm van zorg nog wel voldoende stilgestaan bij het thema zingeving? Wat voor invloed kan zingeving hebben op je kwaliteit van je eigen leven, maar ook voor de populatie die we bedienen? Deze vragen worden behandeld tijdens de bijeenkomst.

Wie is Anmarij?

Anmarij Dijkstra is als regiebehandelaar, orthopedagoog werkzaam binnen de organisatie Cosis. Ze heeft werkervaring binnen de verslavingszorg, forensische zorg en als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Daarnaast heeft ze een stichting opgericht; de Bloody Basics.  

Ruimte om informatie uit te wisselen

Als het gedeelte van de bijeenkomst met de expert is afgerond, is de bijeenkomst open. Dit houdt in dat er ruimte is om met collega's van andere gehandicaptenzorgorganisaties informatie uit te wisselen over dit onderwerp. Je bepaalt dus samen met de andere deelnemers de invulling; de VGN zorgt niet verder voor een programma. 

Hoe werkt dat?

Bij de aanmelding voor de bijeenkomst kun je aangeven over welk subthema van het onderwerp je vragen hebt en/of verder wilt praten met andere organisaties. Zo kun je bij het thema zingeving bijvoorbeeld aangeven dat je wilt praten met collega organisaties over hoe dit op te nemen in beleid of juist over hoe begeleiders hierin mee te nemen. VGN maakt per subthema een break-out room aan, zodat de mensen die over hetzelfde onderwerp in gesprek willen gaan bij elkaar kunnen komen. Daarnaast is het altijd mogelijk om à-la-minute een ‘break-out room’ aan te maken voor leden die over hetzelfde (sub)onderwerp willen uitwisselen. 


Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan via onderstaand formulier. Een paar dagen voor aanvang van de bijeenkomst versturen wij de deelnamelink . Reserveer de datum dus alvast in je agenda!

Ledenbijeenkomst 'Gezondheid'. Thema: Zingeving

Mag VGN je (max 1x p/maand) per e-mail benaderen rondom het thema zingeving?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: