Nictiz Webinar

Kennismaken met het landelijk programma Medicatieoverdracht

10:15 11:00
Online Teams

Op 3 oktober organiseert Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, een webinar over het programma Medicatieoverdracht.

Inhoud van het webinar

Tijdens het webinar word je op hoofdlijnen bijgepraat over:

  • wat het doel is van het programma Medicatieoverdracht
  • wie bij het programma betrokken is
  • wat tot nu toe is bereikt
  • wat de planning is voor de landelijke uitrol
  • wat jij nu al kunt doen om je voor te bereiden

Aanmelden

Meld je nu aan aan om mee te doen. Deze kennissessie vindt plaats via Teams. Deelname is gratis.

Urgentie van goede medicatieoverdracht

Zorgverleners hebben actuele medicatiegegevens nodig voor goede zorg. Helaas gaat daar nu nog veel fout. In Nederland worden jaarlijks zo’n 27.000 mensen opgenomen door vermijdbare medicatiefouten, een groot deel daarvan had voorkomen kunnen worden door beter inzicht in medicatiegegevens.

Medicatiegegevens in ICT-systemen

Informatie over medicatie is opgeslagen in de ICT-systemen van verschillende zorgaanbieders, bijvoorbeeld de huisarts, de apotheker, de medisch specialist of de tandarts. Het landelijk programma Medicatieoverdracht realiseert een actueel en volledig medicatieoverzicht van elke patiënt/cliënt door ervoor te zorgen dat de verschillende ICT-systemen informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Medicatieoverdracht is een groot programma waar negen zorgsectoren en de sector Patiënt & Cliënt in samenwerken. Uiteindelijk zullen vrijwel alle zorgaanbieders ermee te maken krijgen, ook omdat Medicatieoverdracht een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen is in de Wet Gegevensuitwisseling in de zorg.

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht.