Netwerkbijeenkomst

Veranderen doe je samen! Bijeenkomst over de transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg

14.00 16.30
Aristo Zalencentrum, Teleportboulevard 100, Amsterdam

Veranderen doe je samen! Zorgaanbieders en zorgkantoren werken samen om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te maken. De transitie die daarvoor nodig is kan alleen vorm krijgen in samenwerking met cliënten, hun naasten en zorgprofessionals. Het gaat over hun kwaliteit van leven en werkplezier.

Bijeenkomst

Op 12 oktober organiseren ZN en VGN een fysieke bijeenkomst waarin cliënten, zorgprofessionals, en andere medewerkers van zorgaanbieders en zorgkantoren elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen over de transitie. Het doel van deze bijeenkomst is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren om in de eigen organisatie en regio stappen te zetten richting een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

We hebben vorig jaar in december en dit jaar in februari de kracht van fysieke ontmoetingen ervaren. Deze bijeenkomst is daar een vervolg op, in aanvulling op de digitale leertafels per kanslijn.

Stap voor stap doen, leren en anders doen

Bijna alle zorgaanbieders hebben, meestal samen met cliënten en medewerkers, een keuze gemaakt voor de kanslijnen waarop ze extra stappen gaan zetten om de zorg toekomstbestendig te maken. Dit jaar staat in het teken van aan de slag gaan, in de dagelijkse praktijk dingen anders gaan doen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren. Wat kunnen we daarin van elkaar leren? Hoe maak je concreet wat je gaat doen en wat je wil bereiken? Hoe zet je stappen, samen met cliënten en zorgprofessionals? En hoe werken zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar samen? In deze bijeenkomst gaan we hierover met elkaar in gesprek. We delen praktische tips, werkzame mechanismen, belemmerende factoren en geleerde lessen van mislukkingen. 

Voor wie? 

De bijeenkomst is bedoeld voor (vertegenwoordigers van) cliënten, hun naasten, zorgprofessionals, lijn- en stafmedewerkers van zorgorganisaties en zorgkantoren zoals accountmanagers, contractmanagers, zorgmanagers, zorginkopers en zorgverkopers, beleids-, kwaliteits- en innovatieadviseurs. We vragen zorgaanbieders nadrukkelijk ook een lid van hun cliëntenraad of een cliënt mee te vragen.   

Wat gaan we doen? 

Na een plenaire opening volgt iedereen twee workshops. In de workshop staan interactie en verbinding centraal: we delen praktijkervaringen met elkaar en gaan hierover in gesprek. Ook in de pauzes is er alle tijd om elkaar op te zoeken en ervaringen uit te wisselen.

Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

  1. Aan de slag met kanslijn 1: Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  2. Aan de slag met kanslijn 2: Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  3. Aan de slag met kanslijn 3: Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  4. Aan de slag met kanslijn 4: Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.
  5. Aan de slag met kanslijn 5: Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.
  6. Hoe maak je concreet wat je gaat doen en wat je wil bereiken? 
  7. Hoe werk je samen met cliënten, naasten en zorgprofessionals om invulling te geven aan de transitie?
  8. Hoe zorg je voor de benodigde cultuuromslag? Hoe bed je de transitie in, in de beleids- en kwaliteitscyclus en hoe betrek je de cliëntenraad?
  9. Hoe kunnen zorgaanbieders en zorgkantoren elkaar versterken en ondersteunen?

Aanmelden?

Helaas is de bijeenkomst vol maar.... je kunt je nog aanmelden voor de reservelijst! Gebruik hiervoor het onderstaande formulier. We laten je uiterlijk 9 oktober per email weten weten of je kunt deelnemen.  

Meer informatie over de kanslijnen en het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg vind je hier.

Aanmeldformulier bijeenkomst over de Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Ik vertegenwoordig een
Mijn eerste voorkeur gaat uit naar:
Mijn tweede voorkeur gaat uit naar:
Mijn derde voorkeur gaat uit naar:
Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Voor ondersteuning bij de implementatie is het praktisch als deze gegevens ook gedeeld kunnen worden met het transitieteam. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor bijeenkomsten die direct het onderwerp van de betreffende kanslijnen raakt. Bij deze vragen we u toestemming voor het delen van uw contactgegevens met het transitieteam.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: