Netwerkbijeenkomst

Bijeenkomst Crisiszorg IBS: regionale samenwerking

16.00 18.30
ZN, Sparrenheuvel 16 in Zeist

De crisiszorg voor VG-cliënten met een IBS kent al langere tijd knelpunten in de uitvoering voor professionals. Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Waar zijn beschikbare passende plekken? Dat zijn belangrijke vragen waar (zorg)professionals mee te maken hebben. Goede regionale samenwerking maakt hierbij het verschil.

Netwerkbijeenkomst

VGN, NVAVG en ZN organiseren een bijeenkomst voor artsen VG, crisisregisseurs, zorgaanbieders en andere betrokkenen rondom crisiszorg IBS. Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar mogelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor landelijke en regionale knelpunten. Daarnaast is de bijeenkomst bedoeld om elkaar beter te leren kennen, waardoor regionale samenwerking verstevigd kan worden. Na afloop is er gelegenheid om samen een broodje te eten. Je kan je tot 15 oktober aanmelden via het aanmeldformulier. Het aantal plekken is beperkt, mogelijk kom je op een wachtlijst.
Verdere informatie over het programma volgt nog.

Bijeenkomst Crisiszorg IBS: regionale samenwerking

Er wordt een lichte maaltijd aangeboden. Wil je hier gebruik van maken?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen