Leertafel over kanslijn 4: Ambulantisering – een zo zelfstandig mogelijke, veilige plek in de samenleving voor cliënten die dat aankunnen

14.00 16.00 uur
Online

Heb je als zorgaanbieder kanslijn 4 uitgekozen om de gehandicaptenzorg toekomstbestendiger te maken? Vertegenwoordig je de cliënten van een zorgaanbieder die kanslijn 4 heeft uitgekozen? Of wil je als zorgkantoor graag meer leren over deze kanslijn? Sluit dan aan bij de volgende digitale leertafel over kanslijn 4 op 4 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor wie?

De leertafels zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het bepalen van de stappen op deze kanslijn. We denken daarbij aan cliënten, zorgprofessionals, en andere medewerkers van zorgaanbieders en zorgkantoren. We vragen zorgaanbieders nadrukkelijk een cliënt en/of verwant mee te vragen, die hierover mee wil denken. 

Aanmelden

Je kunt je tot en met 29 november a.s. aanmelden via onderstaand aanmeldformulier .

Leertafel kanslijn 4 - 4 december

Ik neem deel als
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Bekijk onze privacyverklaring.