Simpel Switchen, AEF en VGN Regiobijeenkomsten

Naar domein overstijgende ondersteuning rondom Simpel Switchen

13.00 16.30
Gemeente Oss

Stap aan boord van onze Inspiratielabs on Tour en ontdek de kracht van domein overstijgende samenwerking rondom Simpel Switchen voor mensen met een beperking op weg naar werk! Dompel jezelf onder in het eerste praktijkvoorbeelden Proeftuin Ruwaard in Oss, waar succesvolle integrale ondersteuning blokkades wegneemt. Deel ervaringen, ontdek stappen voor jouw regio en deel wat jij nodig hebt voor goede integrale ondersteuning. Werk je als manager bij een sociaal ontwikkelbedrijf, zorgorganisatie, UWV of in het sociaal domein bij een gemeente? Meld je dan snel aan voor een dag vol inzichten in Oss

Werk en activiteiten midden in de maatschappij

Domein overstijgend werken

Mensen met een beperking krijgen te maken met veel wetten en regels wanneer zij de stap maken van dagbesteding naar werk. Domein overstijgend werken vanuit verschillende gemeentedomeinen, sociaal ontwikkelbedrijven, UWV en zorgorganisaties kan blokkades naar werk wegnemen. Dat maakt het voor mensen met een beperking makkelijker en minder risicovol om te schakelen tussen indicaties, organisaties en begeleiders op hun weg naar een passende werkplek.

Er zijn al veel mooie initiatieven die laten zien dat domein overstijgende ondersteuning kan werken. Toch valt er voor betrokken partijen nog veel te leren. Zo zijn er veel verschillende werkwijzen, verschillen in regelgeving, schotten in budgetten en is de integrale aanpak soms nog te versnipperd en gebonden aan de lokale situatie.

Meld je aan voor de Inspiratielabs on Tour!

Denk mee over wat in jouw regio nodig is om mensen met een beperking die met Simpel Switchen de stap naar werk maken domein overstijgend te ondersteunen. Sluit je aan bij onze tour en krijg een inspirerend kijkje in de keuken van een goed voorbeeld in jouw regio.

Laat je inspireren door de werkwijze bij Proeftuin Ruwaard in Oss en ga met andere deelnemers in gesprek over hoe je de lessen toepast op domein overstijgende ondersteuning rondom Simpel Switchen voor mensen met een beperking. Welke stappen en acties zijn het meest kansrijk? Hoe zet je de cruciale eerste stap? En welke ondersteuning is nodig om die stap te zetten?

We gebruiken de Inspiratielabs om te achterhalen welke ondersteuning jij nodig hebt om de beschikbare lessen en inzichten rondom integrale ondersteuning toe te passen. Zo kunnen we vanuit het programma Simpel Switchen gericht inzetten op de juiste ondersteuning en starten met een vervolgtraject, zoals het opzetten van proeftuinen voor domein overstijgend werken.

Het Inspiratielabs-programma op hoofdlijnen omvat:

  • Kennismaking: Maak kennis met betrokkenen in jouw regio die geïnteresseerd zijn in het bieden van integrale ondersteuning aan mensen met een beperking die de stap naar werk willen zetten.
  •  Werkwijze van succesvolle voorbeelden: Ontdek de werkwijze van één van de drie goede voorbeelden en leer wat effectief is in het starten van een domein overstijgende aanpak.
  • Interactieve sessie: Neem deel aan een interactieve sessie waarin je met andere deelnemers in gesprek gaat over de behoeften en uitdagingen in jouw regio. Wat hebben jullie nodig om domein overstijgende ondersteuning van de grond te krijgen? We baseren ons hierbij op de lessen uit het rapport Inspiratie voor integrale ondersteuning (Beleidsonderzoekers 2023)

Aanmelden

De Inspiratielabs gaan op tour naar 3 goede voorbeelden in het noorden, midden en zuiden van het land. Meld je hieronder aan voor het eerste inspiratielab in Oss:

Past deze dag niet goed in je agenda? Dan ben je ook van harte welkom op een van de ander Inspiratielabs:

Simpel Switchen, AEF en VGN Regiobijeenkomsten 29 februari 2024

Maakt u gebruik van een afsluitende borrel?
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: